Vul een zoekwoord in

Symposium VIGO Jeugd

Complexe gedragsproblemen van kinderen uit kwetsbare gezinnen… op weg naar een betere toekomst!

Programma:

 • 9.50 – 10.50 uur: Prof. Dr. Maaike Cima
  “Gewetensontwikkeling en het bevorderen van talent in risicojongeren”
  Maaike Cima is hoogleraar Forensische Orthopedagogiek. Cima is deskundig op het gebied van psychopathie en gewetensontwikkeling. Ze heeft onderzoek gedaan naar mechanismen van psychopathie bij volwassenen en jongeren, voerde studies uit naar emotionele processen van psychopaten in forensische klinieken en deed vergelijkbaar onderzoek bij jeugddelinquenten en kinderen met probleemgedrag.

Momenteel richt zij zich in haar onderzoek hoofdzakelijk op de ontwikkeling van prosociaal gedrag en wat we van daaruit kunnen leren voor preventie en interventie van antisociaal gedrag bij zeer jonge kinderen en jongeren. Vier jaar geleden ontwikkelde Cima de masterspecialisatie Forensische Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit waar zij middels interactief onderwijs een brug probeert te slaan tussen onderwijs, onderzoek en klinische praktijk, ook vanuit VIGO. Ze wil behandelingen promoten die gericht zijn op het ontdekken van talenten en het ontwikkelen van pro-sociale  vaardigheden bij jongeren

 • 11.00-12.00uur: Prof. Dr. Tjitske Kleefstra 
  “Persoonsgerichte behandeling voor genetische ontwikkelingsstoornissen”

Tjitske Kleefstra is als klinisch geneticus verbonden aan de afdeling Genetica van het Radboudumc. Haar bijzondere leeropdracht, ingesteld door het Vincent van Gogh Centrum voor Neuropsychiatrie. Het ‘Kleefstra syndroom’, dat naar Tjitske Kleefstra is genoemd, staat model voor een interdisciplinaire aanpak en heeft geleid tot diverse (inter-)nationale samenwerkingen die bijdragen aan persoonsgerichte zorg.

Ouders en verzorgers hebben veel behoefte aan kennis over gedrag en psychopathologie bij genetische syndromen. Dit vraagt om meer integratie van de expertisezorg voor genetische syndromen. Om het belang van genetische diagnoses voor zeldzame syndromen te onderstrepen, heeft ze in de afgelopen jaren met collega’s het ‘Expertisecentrum voor zeldzame aangeboren ontwikkelingsstoornissen’ opgezet: www.radboudumc.nl/ontwikkelingsstoornissen.
Tevens ruimte voor onderling gesprek over implicaties voor de praktijk

 • 13.00 -13.55 uur: Harm Damen
  “Workshop duurzame behandeluitkomsten voor kinderen? Empower de ouders!”

Het vergroten van de empowerment van ouders is voor IAG (Intensief Ambulante Gezinsbehandeling) een belangrijk element om positieve behandeluitkomsten op korte en lange termijn te bereiken. Maar hoe werkt dat dan precies? In de interactieve bijeenkomst combineren we theorie, praktijkervaringen en wetenschappelijke onderzoek bij Pactum om dit beter te leren begrijpen. Met voer voor discussie.

De workshop is een coproductie tussen Ingrid Westerdijk, Joanna de Bruin (gedragswetenschappers) & Harm Damen (Programmaleider Onderzoek & Innovatie

 • 14.00-14.55 uur: Titina Chabot
  “Workshop Schematherapeutisch werken met jongeren”

Binnen deze workshop wordt stilgestaan bij het achterliggende idee van de Schematherapie en wordt uitgelegd hoe we de principes hierachter gebruiken binnen het werken op leegroepen binnen de JZ+ waar jongeren met ernstige gedragsproblemen wonen. Binnen de workshop wordt op een actieve manier gewerkt met deze methodiek. De workshop is een coproductie tussen Alinda Pronk & Titina Chabot (beiden GZ-Psycholoog en schematherapeuten)

 

 • 15.00-15.55 uur: Tamara de Beuf
  Inspiratiebijeenkomst: “Gestructureerde Risicotaxatie in de Jeugdzorg”

Deze sessie bespreekt het belang en het nut van risicotaxatie-instrumenten voor de behandeling van jongeren in de (gesloten) jeugdzorg. Deelnemers komen te weten wat de inhoudelijke en praktische voorwaarden zijn om risicotaxatie toe te passen.

 • 16.05-17.00 uur: Mike Verhiel
  “Workshop Innovatieve behandeltoepassingen ontworpen voor jou als therapeut.”
  Psylaris laat zien hoe de inzet van VR (als ook remote desktop) behandeling wordt ontwikkeld in samenwerking met behandelaren, wat dit voor de praktijk betekend, maar ook wat dit oplevert (ook aan efficiëntie en vanuit management perspectief) en we nu al doen binnen VIGO.

Aanmelden

 • Aanmelding per sessie, dagdeel of hele dag.
 • Medewerkers van VIGO kunnen zich aanmelden op VIConnect. 
 • Belangstelling voor het Symposium VIGO Jeugd maar niet werkzaam bij VIGO meld je aan via viconnect@vigogroep.nl

Accreditatie

 • Voor deelname aan dit symposium is SKJ-accreditatie aangevraagd.
 • Gezien de ontwikkelingen m.b.t. de coronamaatregelen organiseren we dit jaar een online symposium.
 • Het symposium wordt gefaciliteerd door VIConnect.