Vul een zoekwoord in

Rubicon Jeugdzorg

Helpt je vooruit!

Rubicon jeugdzorg biedt jongeren tot 23 jaar en de bijbehorende gezinnen hulp bij opgroei- en opvoedproblemen. Samen werken wij eraan dat ouders de regie over de opvoeding en het gezinsleven terug krijgen. Dat jongeren veilig kunnen opgroeien. En dat jongeren op eigen benen kunnen staan. Rubicon is werkzaam in Limburg en Noord-Brabant Zuid-Oost.

Bij de hulpverlening gaan we uit van de hulpvraag van de jongere. Deze vraag kan gaan over problemen thuis, maar ook in de klas, op straat of bij vriendjes en vriendinnetjes thuis. Het zijn veelal problemen met opvoeding, ontwikkeling en gedrag. Met de jongere en de opvoeders zoeken we naar de vorm van hulp die past en die iemand écht vooruit helpt. Daarvoor werkt Rubicon ook samen met andere zorgaanbieders.

Kennis en kwaliteit zijn bij Rubicon erg belangrijk. Zo volgen we de ontwikkelingen in de maatschappij en in de zorg. Waar nodig stemmen we ons aanbod daarop af. Ook delen we kennis en ervaring met andere zorginstellingen. De medewerkers van Rubicon worden voortdurend gestimuleerd hun kennis uit te breiden of te verdiepen. Al met al is Rubicon een organisatie in beweging!

Meer over Rubicon?

Meer informatie over Rubicon vind je op hun eigen website.

Naar de website