Vul een zoekwoord in

Directeur HR

VIGO is een toonaangevende organisatie in jeugdzorg, forensische zorg en GGZ. VIGO werkt in een groot gebied in Zuid en Midden Nederland en is bestuurder van zes aangesloten instellingen: Bijzonder Jeugdwerk, Rubicon, Centiv, Pactum, Rooyse Wissel en Vincent van Gogh. Het hoofdkantoor staat in Nijmegen.

De nieuwe naam VIGO is gekozen na de bestuurlijke fusie in 2019 tussen Conrisq Groep en Vincent van Gogh. In 2020 is, in samenwerking met alle geledingen binnen de organisatie, een strategische meerjarenvisie vastgesteld. In lijn met die visie worden stappen gezet in de verdere opbouw van de groep.

 • Per 1 januari 2021 is de sector GGZ (stichting Vincent van Gogh) onderverdeeld in drie Business Units die worden ondersteund en gefaciliteerd vanuit VIGO.
 • Per diezelfde datum zijn de jeugdzorginstellingen O.G. Heldring en Pactum gefuseerd en momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor een verdere fusie van de jeugdzorg-entiteiten en voor het overbrengen van de staf en ondersteunende functies van geheel Jeugd naar VIGO per 1 januari 2022. De huidige VIGO-dienstverlening voor de GGZ ontwikkelt zich dus door naar VIGO-dienstverlening voor GGZ en Jeugd in het volgende kalenderjaar.
 • Over een aantal jaren is de laatste stap in de organisatieontwikkeling voorzien. Dan brengt ook de Rooyse Wissel zijn staf en ondersteunende functies naar VIGO.

Parallel aan de bovenstaande organisatieontwikkeling wordt stevig ingezet op de horizontale integratie en de inhoudelijke doorontwikkeling van de Business Units. De belangrijkste reden achter de fusie en daarmee het uiteindelijke doel is het bouwen van een innovatieve en toekomstbestendige groep. Hierin wordt de aanwezige kennis en expertise onderling gedeeld en gebruikt. De Business Units benutten elkaars netwerken waardoor versterking van innovatie ten dienste van de cliënt en diens naastbetrokkenen, in lijn met de bredere maatschappelijke opdracht van VIGO, wordt bewerkstelligd.

De functie

In lijn met het hiervoor geschetste proces van organisatieontwikkeling ontstaat op VIGO groepsniveau een nieuwe functie: Directeur HR, direct rapporterend aan de Raad van Bestuur. VIGO wil een organisatie zijn waar bewust verbonden professionals de ambitie en de doelen van VIGO dragen en vanuit bekwaamheid en bevlogenheid inhoud geven aan waardegedreven zorg. De directeur HR is verantwoordelijk voor het geven van vorm en inhoud aan deze strategisch HR-visie. Dat betekent:

 • Op groepsniveau verantwoordelijk voor de beleidskaders op het gebied van HR-advies, voor de HR-processen en voor de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Samen met HR professionals binnen de teams recruitment en flex, leren en ontwikkelen, gezondheid, advies, planning, en het servicepunt HR, verantwoordelijk voor de transitie om dit alles te implementeren en in te richten op zodanige wijze dat dit passend is voor alle onderdelen van VIGO.

De uitvoering van het HR-beleid zal zoveel mogelijk binnen de Business Units plaatsvinden.
Als directe sparringpartner van Raad van Bestuur en directie ondersteunt en faciliteert de directeur HR de organisatie-ontwikkeltrajecten en geeft daarmee met de Raad van Bestuur en in samenwerking met collega’s invulling aan cultuur- en leiderschapsontwikkeling.

Het profiel

Voor de invulling van deze nieuwe en uitdagende functie zoeken we iemand wiens ambitie, bevlogenheid en proactieve houding naadloos aansluiten bij die van VIGO. De juiste kandidaat:

 • Is gedreven om een maximale bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgave van VIGO.
 • Is goed op de hoogte van relevante maatschappelijke ontwikkelingen op het vakgebied HR.
 • Is een ontwikkel- en resultaatgerichte deskundige die goed in staat is om de visie van de organisatie te vertalen naar alle beleidsterreinen van HR en dit verder te concretiseren.
 • Is een inspirerende sparringpartner voor zowel Raad van Bestuur en directeuren als ook voor de collega’s/professionals waaraan de directeur HR leiding geeft.
 • Is in staat synergie te creëren, resultaatsturing in te richten als ook sturing te geven aan zelforganiserende teams en vakprofessionals. Autoriteit, op basis van deskundigheid en ervaring, en natuurlijk gezag zijn termen die hierbij passen.
 • Beschikt over een relevante academische opleiding en ruime ervaring in een vergelijkbare eindverantwoordelijke functie in een professionele en complexe organisatie.
 • Heeft aantoonbare ervaring met complexe verandertrajecten.

Arbeidsvoorwaarden

VIGO biedt een uitdagende functie met een complexe opgave. Binnen de organisatie maak jij het verschil en ben je van betekenis. VIGO biedt een inspirerende werkomgeving met ruimte om invulling te geven aan de eigen ontwikkelbehoefte. Er is sprake van een marktconforme inschaling conform de CAO GGZ.

Procedure en planning

VIGO laat zich in deze werving- en selectieprocedure begeleiden door Dick Webbink, associate partner van TwynstraGudde Executive Search.

De kennismakingsgesprekken met Dick Webbink vinden online plaats in week 16. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
De procedure is erop gericht om de directeur eind mei 2021 te benoemen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Webbink via dwe@tg.nl
Sollicitaties, bestaande uit een actueel CV en een schriftelijke motivatie, ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 14 april 2021 per email op executive@tg.nl o.v.v. Directeur HR VIGO.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.