Vul een zoekwoord in

Eigen kracht verder brengen

Doen wat nodig is

VIGO biedt effectieve en betaalbare zorg, behandeling en begeleiding aan jongeren en volwassenen. Wij doen wat nodig is.

Persoonsgerichte zorg, op het juiste moment

Persoonsgerichte en betaalbare zorg, behandeling en begeleiding voor jongeren en volwassenen. Onze organisaties helpen mensen beter omgaan met hun kwetsbaarheid, op het moment dat het nodig is. Hoe eerder we mensen goed helpen, hoe kleiner de kans dat we ze later terug zien in zwaardere vormen van (forensische) zorg. Lees meer over VIGO

Samen sterker

Hecht samenspel tussen ggz, jeugdzorg, en forensische zorg.

Problemen vroegtijdig aanpakken met een brede blik

Continuïteit in zorg dwars door de schotten heen.

Slagkracht en innovatief vermogen

'Mensen kunnen zo zelfstandig mogelijk leven, ondanks hun kwetsbaarheid'

Actueel

GZ-Schakel verbindt door naar de juiste plek

Een centraal aanmeld- en consultatiepunt voor verwijzers, cliënten en professionals: dat is GZ-Schakel, een nieuwe dienst van GZ-Punt. De ambitie van GZ-Schakel is om mensen die ondersteuning en/of behandeling nodig hebben, snel en passend naar de juiste plek in het landschap van sociaal domein en geestelijke gezondheidszorg te begeleiden - het ‘ecosysteem’. Jolande Tijhuis, voorzitter van de raad van bestuur van VIGO, zegt hierover: “VIGO onderschrijft deze ambitie en sluit daarom graag aan om van deze logistieke en inhoudelijke uitdaging een succes te maken. Wij maken tenslotte onderdeel uit van het ecosysteem, met onder andere Vincent van Gogh, Centiv, Viviq en GGZ Momentum.”

Vincent van Gogh en VGZ durven en doen digitaal

Mensen met een blijvende zorgvraag die eerst in aanmerking kwamen voor ondersteuning vanuit de Wmo, krijgen sinds 2021 zorg vanuit de langdurige GGZ. Dit heeft gezorgd voor een grote groei van deze cliëntgroep voor het zorgkantoor van VGZ en Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid. “Vincent van Gogh heeft met VGZ afspraken gemaakt over werken aan passende zorg. Samen gaan we voor een betere gezondheid met minder professionele hulp”, aldus Jolande Tijhuis, voorzitter van de raad van bestuur van VIGO, waarvan Vincent van Gogh onderdeel is.

CZ en Vincent van Gogh sluiten 5-jarige zorgovereenkomst GGZ

Zorgverzekeraar CZ en Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid ondertekenden vandaag een zorgovereenkomst GGZ voor een periode van 5 jaar. In deze overeenkomst, die loopt tot 2027, maken zij afspraken over goed toegankelijke en hoogstaande kwaliteitszorg tegen aanvaardbare zorgkosten.

meer ervaringen...