Vul een zoekwoord in

Eigen kracht verder brengen

Doen wat nodig is

VIGO biedt effectieve en betaalbare zorg, behandeling en begeleiding aan jongeren en volwassenen. Wij doen wat nodig is.

Persoonsgerichte zorg, op het juiste moment

Persoonsgerichte en betaalbare zorg, behandeling en begeleiding voor jongeren en volwassenen. Onze organisaties helpen mensen beter omgaan met hun kwetsbaarheid, op het moment dat het nodig is. Hoe eerder we mensen goed helpen, hoe kleiner de kans dat we ze later terug zien in zwaardere vormen van (forensische) zorg. Lees meer over VIGO

Samen sterker

Hecht samenspel tussen ggz, jeugdzorg, en forensische zorg.

Problemen vroegtijdig aanpakken met een brede blik

Continuïteit in zorg dwars door de schotten heen.

Slagkracht en innovatief vermogen

'Mensen kunnen zo zelfstandig mogelijk leven, ondanks hun kwetsbaarheid'

Actueel

Vincent van Gogh en VGZ sluiten 5-jarencontract voor duurzame en toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg in de Wlz

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid en het VGZ Zorgkantoor verbinden zich in een strategische samenwerking op het vlak van de Langdurige Zorg. Jolande Tijhuis, voorzitter raad van bestuur bij VIGO, waar Vincent van Gogh onderdeel van is en Hans van Noorden, directeur Langdurige Zorg bij Coƶperatie VGZ ondertekenden vandaag een contract van 5 jaar om deze strategische samenwerking te bekrachtigen.

Wishal Sewbalak benoemd tot nieuwe bestuurder bij VIGO

Wishal Sewbalak is benoemd tot lid van de raad van bestuur van VIGO en start op 19 juni 2023 in zijn nieuwe rol. Sewbalak heeft ruime ervaring in zowel de reguliere als de forensische psychiatrie. Sinds 2013 is hij verbonden aan GGZ Delfland, eerst als psychiater, later als geneesheer-directeur en daarna als directeur behandelzaken.

Inge Poels en Fieke van Casteren vormen nieuwe directie GGZ Momentum

Stichting GGZ Momentum, in maart 2022 onderdeel geworden van de VIGO groep, zet nu verdere stappen in het vernieuwd vormgeven van de organisatie. Per 1 februari 2023 vormen Inge Poels en Fieke van Casteren samen de nieuwe directie van GGZ Momentum.

meer ervaringen...