Vul een zoekwoord in

Eigen kracht verder brengen

Doen wat nodig is

VIGO biedt effectieve en betaalbare zorg, behandeling en begeleiding aan jongeren en volwassenen. Wij doen wat nodig is.

Persoonsgerichte zorg, op het juiste moment

Persoonsgerichte en betaalbare zorg, behandeling en begeleiding voor jongeren en volwassenen. Onze organisaties helpen mensen beter omgaan met hun kwetsbaarheid, op het moment dat het nodig is. Hoe eerder we mensen goed helpen, hoe kleiner de kans dat we ze later terug zien in zwaardere vormen van (forensische) zorg. Lees meer over VIGO

Samen sterker

Hecht samenspel tussen ggz, jeugdzorg, en forensische zorg.

Problemen vroegtijdig aanpakken met een brede blik

Continuïteit in zorg dwars door de schotten heen.

Slagkracht en innovatief vermogen

'Mensen kunnen zo zelfstandig mogelijk leven, ondanks hun kwetsbaarheid'

Actueel

Maatschappelijke jaarverantwoording 2023

Nijmegen, 29 mei 2024 - Als zorg-/jeugdhulpaanbieder leggen VIGO en haar zorgstichtingen elk jaar een openbare, maatschappelijke verantwoording af. Zo laten de stichtingen zien hoe het publieke geld wordt besteed en hoe de zorg, hulp- en dienstverlening en ondersteuning is georganiseerd. Het aanleveren van de jaarrekeningen gebeurt elk jaar bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 1 juni van dat jaar.

Bureau levert rapport op naar aanleiding van artikel Follow the Money

Nijmegen, 9 april 2024 - Vorig jaar december publiceerde het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money een artikel waarin werd gesuggereerd dat VIGO maatschappelijke middelen niet zakelijk en rechtmatig zou hebben besteed en dat er sprake zou zijn van (de schijn van) belangenverstrengeling. Om dit te onderzoeken gaf de raad van toezicht (RvT) van VIGO een onafhankelijk onderzoeksbureau (bureau IG&H) opdracht hier feitenonderzoek naar te doen. Ook analyseerde het bureau het bestuurlijk handelen binnen VIGO en het toezicht op het bestuur. Vandaag maakt de RvT van VIGO het rapport openbaar.

Bureau start onderzoek binnen VIGO naar aanleiding van artikel Follow the Money

De raad van toezicht van VIGO heeft naar aanleiding van de berichtgeving van Follow the Money eerder besloten tot het instellen van een extern onafhankelijk onderzoek. Inmiddels is een onderzoeksbureau geselecteerd. Het onderzoek gaat vanaf vandaag van start.

meer ervaringen...