Vul een zoekwoord in

Eigen kracht verder brengen

Doen wat nodig is

VIGO biedt effectieve en betaalbare zorg, behandeling en begeleiding aan jongeren en volwassenen. Wij doen wat nodig is.

Persoonsgerichte zorg, op het juiste moment

Persoonsgerichte en betaalbare zorg, behandeling en begeleiding voor jongeren en volwassenen. Onze dochterorganisaties helpen mensen beter omgaan met hun kwetsbaarheid, op het moment dat het nodig is. Hoe eerder we mensen goed helpen, hoe kleiner de kans dat we ze later terug zien in zwaardere vormen van (forensische) zorg. Lees meer over VIGO

Samen sterker

Hecht samenspel tussen ggz, jeugdzorg, en forensische zorg.

Problemen vroegtijdig aanpakken met een brede blik

Continuïteit in zorg dwars door de schotten heen.

Slagkracht en innovatief vermogen

'Mensen kunnen zo zelfstandig mogelijk leven, ondanks hun kwetsbaarheid'

Actueel

Ik geloof steeds meer in preventie

In het artikel: ‘ Ik geloof steeds meer in Preventie’ is Prof. Dr. Maaike Cima aan het woord. Maaike is als hoogleraar bij VIGO betrokken bij kennisontwikkeling en uitwisseling met onderzoek, klinische lessen en stage voor de Masterspecialisatie Forensische Orthopedagogiek aan de RU.

VIGO doet handreiking professionals om overstap jeugdzorg naar volwassenzorg voor jongeren zo makkelijk mogelijk te maken

Voor jongeren die in de jeugdhulp terecht zijn gekomen, is de overgang van minder- naar meerderjarigheid en daarmee de stap naar zelfstandigheid na hun 18e te groot. Zij lopen in deze overgang tegen verschillende knelpunten aan. Het is belangrijk om alert te zijn op deze knelpunten, en ze, waar mogelijk, te voorkomen. VIGO bundelt daarom de beschikbare onderzoeken rondom dit thema en stelt het beschrijvend onderzoeksrapport ‘De overgang van jeugd- naar volwassenenzorg in Nederland’ beschikbaar.

Jolande Tijhuis: ‘‘Flitsfusie’ tussen Vincent van Gogh en de CONRISQ Groep heeft geleid tot nieuwe naam: VIGO’

Stichting CONRISQ Groep gaat per vandaag als VIGO door het leven. De naamswijziging is het gevolg van de bestuurlijke fusie tussen de CONRISQ Groep en ggz-instelling Vincent van Gogh (VvG) vorig jaar. Bestuursvoorzitter Jolande Tijhuis: ‘We vonden het heel belangrijk om tot een naam met positieve inslag te komen, waarin levenskracht centraal staat.’

meer ervaringen...