Vul een zoekwoord in

Eigen kracht verder brengen

Doen wat nodig is

VIGO biedt effectieve en betaalbare zorg, behandeling en begeleiding aan jongeren en volwassenen. Wij doen wat nodig is.

Persoonsgerichte zorg, op het juiste moment

Persoonsgerichte en betaalbare zorg, behandeling en begeleiding voor jongeren en volwassenen. Onze organisaties helpen mensen beter omgaan met hun kwetsbaarheid, op het moment dat het nodig is. Hoe eerder we mensen goed helpen, hoe kleiner de kans dat we ze later terug zien in zwaardere vormen van (forensische) zorg. Lees meer over VIGO

Samen sterker

Hecht samenspel tussen ggz, jeugdzorg, en forensische zorg.

Problemen vroegtijdig aanpakken met een brede blik

Continuïteit in zorg dwars door de schotten heen.

Slagkracht en innovatief vermogen

'Mensen kunnen zo zelfstandig mogelijk leven, ondanks hun kwetsbaarheid'

Actueel

GZ-Kompas: het verkennend gesprek van de toekomst

Wachtlijsten: ze houden zorgend Nederland bezig, want ze zijn niet alleen vervelend voor cliënten, maar ook kostbaar en niet zomaar op te lossen. Een verkennend gesprek, om te kijken of iemand gebaat is bij behandeling of begeleiding, kan helpen deze wachtlijsten te verkorten. In zo’n verkennend gesprek gaan we echt het gesprek aan met de persoon die voor ons zit en verdwijnen zaken als het stellen van diagnoses en het plakken van labels voor een groot deel naar de achtergrond. GZ-Punt kijkt al verder vooruit en is bezig met de ontwikkeling van het verkennend gesprek van de toekomst: GZ-Kompas.

VIGO actualiseert strategische meerjarenvisie en zet koers naar 2026

VIGO wil echt iets betekenen voor de mens bij wie het tegenzit, op het moment dat diegene kwetsbaar is. Waar kan, is de mens zelf aan zet en voert eigen regie over wie de behandeling doet, wanneer en op welke plek. VIGO biedt zorg en begeleiding die past bij de toenemende en steeds ingewikkelder wordende vraag.

Deze veranderende vraag maakt dat VIGO de koers die zij inzette in 2021 daarop aanpaste. De basis van de vorige strategische periode 2021-2023 was en is nog steeds passend bij de blik vooruit, maar vroeg om andere accenten en om het meenemen van actuele ontwikkelingen. Lees meer over de vertrekpunten, waarmee VIGO de strategische koers 2024-2026 vorm geeft.

Vincent van Gogh en VGZ durven en doen digitaal

Mensen met een blijvende zorgvraag die eerst in aanmerking kwamen voor ondersteuning vanuit de Wmo, krijgen sinds 2021 zorg vanuit de langdurige GGZ. Dit heeft gezorgd voor een grote groei van deze cliëntgroep voor het zorgkantoor van VGZ en Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid. “Vincent van Gogh heeft met VGZ afspraken gemaakt over werken aan passende zorg. Samen gaan we voor een betere gezondheid met minder professionele hulp”, aldus Jolande Tijhuis, voorzitter van de raad van bestuur van VIGO, waarvan Vincent van Gogh onderdeel is.

meer ervaringen...