Vul een zoekwoord in

Innovatie en kennisdeling

Wij investeren in professionals die nu en in de toekomst expert zijn in hun klinische praktijk. Dat is de reden dat we samenwerken met (en investeren in) universiteiten en kenniscentra.

Om tot de best mogelijke zorg, behandeling en begeleiding te komen, is de combinatie van praktijkervaring en wetenschappelijke kennis cruciaal. Onze ervaring, onze kennis en ons zorgaanbod ontwikkelen we daarom steeds verder. We zien het als onze opdracht om kennis, expertise, innovatie en ervaring over complexe zorg te delen met bijvoorbeeld wijkteams, gemeenten en ministerie, politie, collega-instellingen, veiligheidshuizen, onderwijs en de academische werkplaats. Daarom stimuleren we samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek op deze terreinen.

Onze eigen opleidingen

Bij VIGO organiseren en coördineren we opleidingen die we zelf in huis hebben. Daarmee houden we de kennis en kunde van onze medewerkers effectief op peil en actueel. Het gaat om de A-opleiding Psychiatrie, Klinische geriatrie, Differentiatie verslavingsarts (MIAM) en Specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast verzorgen we opleidingen voor GZ-psychologen, orthopedagogen generalist, klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen, psychotherapeuten en verpleegkundig specialisten.