Vul een zoekwoord in

Actueel

Wishal Sewbalak herbenoemd als lid raad van bestuur van VIGO

26 juni 2024

Wishal Sewbalak is per 24 juni 2024 herbenoemd als lid van de raad van bestuur van VIGO. Samen met interim bestuurder John Kauffeld vormt Sewbalak de raad van bestuur van VIGO. Kauffeld neemt het voorzitterschap over van interim bestuurder Paul de Bot, die op 1 juli a.s. vertrekt. Kauffeld en Sewbalak verdelen samen de portefeuilles.

Henk de Jong nieuwe voorzitter raad van toezicht VIGO

11 juni 2024

VIGO heeft per 1 mei jl. een nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. Zijn naam is Henk de Jong en we stellen hem onderstaand graag nader voor. Hij volgt in deze functie Harm van Veldhuizen op, die deze functie sinds 2017 bekleedde en van wie de tweede benoemingstermijn op 30 april jl. is beëindigd.

Maatschappelijke jaarverantwoording 2023

29 mei 2024

Nijmegen, 29 mei 2024 - Als zorg-/jeugdhulpaanbieder leggen VIGO en haar zorgstichtingen elk jaar een openbare, maatschappelijke verantwoording af. Zo laten de stichtingen zien hoe het publieke geld wordt besteed en hoe de zorg, hulp- en dienstverlening en ondersteuning is georganiseerd. Het aanleveren van de jaarrekeningen gebeurt elk jaar bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 1 juni van dat jaar.

Bureau levert rapport op naar aanleiding van artikel Follow the Money

09 april 2024

Nijmegen, 9 april 2024 - Vorig jaar december publiceerde het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money een artikel waarin werd gesuggereerd dat VIGO maatschappelijke middelen niet zakelijk en rechtmatig zou hebben besteed en dat er sprake zou zijn van (de schijn van) belangenverstrengeling. Om dit te onderzoeken gaf de raad van toezicht (RvT) van VIGO een onafhankelijk onderzoeksbureau (bureau IG&H) opdracht hier feitenonderzoek naar te doen. Ook analyseerde het bureau het bestuurlijk handelen binnen VIGO en het toezicht op het bestuur. Vandaag maakt de RvT van VIGO het rapport openbaar.

Bureau start onderzoek binnen VIGO naar aanleiding van artikel Follow the Money

29 januari 2024

De raad van toezicht van VIGO heeft naar aanleiding van de berichtgeving van Follow the Money eerder besloten tot het instellen van een extern onafhankelijk onderzoek. Inmiddels is een onderzoeksbureau geselecteerd. Het onderzoek gaat vanaf vandaag van start.

Mededeling van de raad van toezicht | 8 januari 2024

08 januari 2024

Gedurende de afgelopen twee weken heeft de raad van toezicht van VIGO gesprekken gevoerd met kandidaat interim-bestuurders. De raad van toezicht is zeer verheugd te kunnen melden dat wij erin zijn geslaagd twee door de wol geverfde bestuurders aan te trekken: Paul de Bot en John Kauffeld.

Mededeling raad van toezicht | 20 december 2023

20 december 2023

Zoals eerder bericht, heeft de raad van toezicht besloten een interim- bestuur aan te stellen. De raad van toezicht spreekt deze week met een aantal kandidaten voor het interim-bestuur. Het streven is dat het interim-bestuur rond de jaarwisseling van start gaat.

Mededeling van de raad van toezicht

14 december 2023

De leden van de raad van bestuur van VIGO hebben op 13 december aangeboden om in het belang van de organisatie collectief hun posities ter beschikking te stellen. Zij zijn van mening dat er onvoldoende vertrouwensbasis is om verder te kunnen functioneren. De raad van toezicht heeft besloten dit aanbod te accepteren en zorgt voor een zorgvuldige overdracht van de bestuurstaken aan een interim-bestuur.

Artikel Follow the Money | statement raad van Bestuur VIGO

12 december 2023

Op 2 december publiceerde Follow the Money het artikel ‘Grote jeugdzorgorganisatie investeert miljoenen in bedrijven van eigen adviseur, ondanks megaverlies’. Het betrof hier VIGO.

GZ-Kompas: het verkennend gesprek van de toekomst

26 oktober 2023

Wachtlijsten: ze houden zorgend Nederland bezig, want ze zijn niet alleen vervelend voor cliënten, maar ook kostbaar en niet zomaar op te lossen. Een verkennend gesprek, om te kijken of iemand gebaat is bij behandeling of begeleiding, kan helpen deze wachtlijsten te verkorten. In zo’n verkennend gesprek gaan we echt het gesprek aan met de persoon die voor ons zit en verdwijnen zaken als het stellen van diagnoses en het plakken van labels voor een groot deel naar de achtergrond. GZ-Punt kijkt al verder vooruit en is bezig met de ontwikkeling van het verkennend gesprek van de toekomst: GZ-Kompas.

VIGO actualiseert strategische meerjarenvisie en zet koers naar 2026

02 oktober 2023

VIGO wil echt iets betekenen voor de mens bij wie het tegenzit, op het moment dat diegene kwetsbaar is. Waar kan, is de mens zelf aan zet en voert eigen regie over wie de behandeling doet, wanneer en op welke plek. VIGO biedt zorg en begeleiding die past bij de toenemende en steeds ingewikkelder wordende vraag.

Deze veranderende vraag maakt dat VIGO de koers die zij inzette in 2021 daarop aanpaste. De basis van de vorige strategische periode 2021-2023 was en is nog steeds passend bij de blik vooruit, maar vroeg om andere accenten en om het meenemen van actuele ontwikkelingen. Lees meer over de vertrekpunten, waarmee VIGO de strategische koers 2024-2026 vorm geeft.

GZ-Schakel verbindt door naar de juiste plek

25 augustus 2023

Een centraal aanmeld- en consultatiepunt voor verwijzers, cliënten en professionals: dat is GZ-Schakel, een nieuwe dienst van GZ-Punt. De ambitie van GZ-Schakel is om mensen die ondersteuning en/of behandeling nodig hebben, snel en passend naar de juiste plek in het landschap van sociaal domein en geestelijke gezondheidszorg te begeleiden - het ‘ecosysteem’. Jolande Tijhuis, voorzitter van de raad van bestuur van VIGO, zegt hierover: “VIGO onderschrijft deze ambitie en sluit daarom graag aan om van deze logistieke en inhoudelijke uitdaging een succes te maken. Wij maken tenslotte onderdeel uit van het ecosysteem, met onder andere Vincent van Gogh, Centiv, Viviq en GGZ Momentum.”

Vincent van Gogh en VGZ durven en doen digitaal

16 juni 2023

Mensen met een blijvende zorgvraag die eerst in aanmerking kwamen voor ondersteuning vanuit de Wmo, krijgen sinds 2021 zorg vanuit de langdurige GGZ. Dit heeft gezorgd voor een grote groei van deze cliëntgroep voor het zorgkantoor van VGZ en Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid. “Vincent van Gogh heeft met VGZ afspraken gemaakt over werken aan passende zorg. Samen gaan we voor een betere gezondheid met minder professionele hulp”, aldus Jolande Tijhuis, voorzitter van de raad van bestuur van VIGO, waarvan Vincent van Gogh onderdeel is.

CZ en Vincent van Gogh sluiten 5-jarige zorgovereenkomst GGZ

07 juni 2023

Zorgverzekeraar CZ en Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid ondertekenden vandaag een zorgovereenkomst GGZ voor een periode van 5 jaar. In deze overeenkomst, die loopt tot 2027, maken zij afspraken over goed toegankelijke en hoogstaande kwaliteitszorg tegen aanvaardbare zorgkosten.

Vincent van Gogh en VGZ sluiten 5-jarencontract voor duurzame en toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg in de Wlz

13 april 2023

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid en het VGZ Zorgkantoor verbinden zich in een strategische samenwerking op het vlak van de Langdurige Zorg. Jolande Tijhuis, voorzitter raad van bestuur bij VIGO, waar Vincent van Gogh onderdeel van is en Hans van Noorden, directeur Langdurige Zorg bij Coöperatie VGZ ondertekenden vandaag een contract van 5 jaar om deze strategische samenwerking te bekrachtigen.

Wishal Sewbalak benoemd tot nieuwe bestuurder bij VIGO

30 maart 2023

Wishal Sewbalak is benoemd tot lid van de raad van bestuur van VIGO en start op 19 juni 2023 in zijn nieuwe rol. Sewbalak heeft ruime ervaring in zowel de reguliere als de forensische psychiatrie. Sinds 2013 is hij verbonden aan GGZ Delfland, eerst als psychiater, later als geneesheer-directeur en daarna als directeur behandelzaken.

Inge Poels en Fieke van Casteren vormen nieuwe directie GGZ Momentum

31 januari 2023

Stichting GGZ Momentum, in maart 2022 onderdeel geworden van de VIGO groep, zet nu verdere stappen in het vernieuwd vormgeven van de organisatie. Per 1 februari 2023 vormen Inge Poels en Fieke van Casteren samen de nieuwe directie van GGZ Momentum.

VIGO/Vincent van Gogh gaat structurele Nederlands-Duitse samenwerking aan in Euregionaal Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie

06 december 2022

Op 30 november 2022 is het eerste Euregionale Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie opgericht. VIGO/Vincent van Gogh, Karakter en de Duitse LVR-klinieken in Bedburg-Hau, Düsseldorf, Essen en Viersen gaan op structurele basis samenwerken.

Hans Hendrikx beëindigt rol in raad van bestuur VIGO

05 december 2022

Hans Hendrikx kondigt aan zijn lidmaatschap van de raad van bestuur van VIGO te beëindigen. Per 1 mei 2023 legt hij zijn functie neer. Hans heeft de afgelopen periode de zorginhoudelijke portefeuille in het bestuur ingevuld. Daarvoor fungeerde hij gedurende 8 jaar als geneesheer-directeur en lid van het bestuursteam van dochterorganisatie Vincent van Gogh. Hans kiest voor wat meer balans tussen werk en privé en wil de jaren tot aan zijn pensionering graag weer als psychiater aan het cliëntenwerk besteden.

Minister Helder bezoekt VIGO

03 augustus 2022

Maandag 23 mei 2022 bracht Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, een bezoek aan VIGO. We ontvingen haar in Venray bij Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid.

Onderzoek toont aan: TABOEIEND is effectief in doorbreken taboes over mentale gezondheid

10 mei 2022

In 2021 lanceerden Stichting Durf Te Vragen, waar YouTubers Dylan Haegens en Marit Brugman oprichters en ambassadeurs van zijn en VIGO (Vincent van Gogh GGZ), het taboe doorbrekende TABOEIEND. TABOEIEND komt naar middelbare scholen met het doel om jongeren duidelijk te maken dat het normaal is om te praten over hoe het met ze gaat en hoe ze zich voelen. Recent onderzoek, in samenwerking met de Radboud Universiteit en VIGO, toont aan dat TABOEIND hierin glansrijk slaagt. Daarmee is TABOEIEND een wetenschappelijk bewezen effectieve interventie die het taboe op praten over mentale gezondheid bij jongeren doorbreekt.

Toekomst Momentum veiliggesteld door fusie met VIGO

21 maart 2022

Stichting GGZ Momentum en Stichting Vincent van Gogh, onderdeel van VIGO, zijn voornemens om bestuurlijk te fuseren. De Raden van Toezicht, de Ondernemingsraden en Cliëntenraden van beide organisaties hebben hiermee ingestemd. De fusie wordt definitief als de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hieraan hun goedkeuring verlenen.

Statement gesloten jeugdzorg VIGO en Pactum

10 februari 2022

“Ik blijf bij je als het moeilijk wordt”
De laatste weken lezen en horen we in de media allerlei beweringen over de gesloten jeugdzorg. Vanuit Pactum zijn we blij zijn dat het bespreekbaar wordt gemaakt, de stem van jongeren gehoord wordt, maar dat het te weinig gericht is op goede antwoorden voor de toekomst. Dat is waar wij ons op richten en iedere dag keihard voor werken met de jongeren, jeugdzorgwerkers en ketenpartners. Wat ons betreft brengen we de discussie weer terug naar de kern: Hoe bieden we jongeren de beste kansen om zich te ontwikkelen, samen met hun ouders en netwerk? En wat is daar vandaag én morgen voor nodig?

Samenwerking tussen jeugdzorgaanbieders om kleinschaligheid in jeugdzorg te realiseren

01 december 2021

In samenwerking met jongeren en ouders hebben zeven jeugdzorgaanbieders de handen ineen geslagen om liefdevolle zorg met meer ruimte en aandacht voor zowel jongeren en ouders, als medewerkers te bieden.

Hulp aan kwetsbare gezinnen? Versterk de eigen kracht van ouders!

22 oktober 2021

Op woensdag 10 november 2021 verdedigt Harm Damen zijn proefschrift: “Parents as Agents of Change: Parental empowerment and child behavioral problems in families receiving family treatmemt” aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het Netwerk Zinnige Zorg pleit voor toekomstbestendige zorg in het regeerakkoord

06 juli 2021

Het Netwerk Zinnige Zorg wil samen met Kaag en Rutte werken aan een toekomstbestendig en houdbaar zorgstelsel! Ze hebben ideeën en randvoorwaarden hiervoor opgesteld, gebundeld in een manifest en aangeboden aan informateur Mariëtte Hamer. Het is nu aan Kaag en Rutte, om onder haar begeleiding, een eerste aanzet te doen voor afspraken voor een regeerakkoord. Gezondheid is één van de 7 genoemde thema’s. Het Netwerk Zinnige Zorg heeft uitvoerig nagedacht over die gewenste en noodzakelijke afspraken voor een toekomstbestendig en houdbaar zorgstelsel en biedt haar hulp hiervoor aan.

Samenwerking VGZ en Vincent van Gogh wegens succes verlengd

30 juni 2021

‘Hoe eerder we mensen kunnen helpen, hoe kleiner de kans dat ze later terugkomen met zwaardere problematiek’, met dit adagium werkt GGZ-organisatie Vincent van Gogh. Dit stelt niet alleen hoge eisen aan de organisatie zelf maar ook aan haar samenwerkingspartners. Daarom tekenden de bestuurders van Vincent van Gogh en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ met positieve verwachting een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de komende vijf jaar.

Dylan Haegens lanceert met Vincent van Gogh project over psychische gezondheid jongeren

17 juni 2021

Op donderdag 17 juni lanceerden YouTubers Dylan Haegens en Marit Brugman het project Taboeiend over psychische gezondheid bij jongeren. Een virtuele en interactieve experience die langs eerste en tweede klassen van het voortgezet onderwijs gaat om jongeren op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met psychische gezondheid.

VIGO bij Health Valley TV over de zorgverlener van de toekomst

14 juni 2021

In de zesde aflevering van Health Valley TV gingen Fieke van Casteren, directeur Business ontwikkeling en Innovatie bij VIGO, en Rianne Derks, HR-adviseur bij Vincent van Gogh, in gesprek over de zorgverlener van de toekomst.

Save the date Webinar Coronavliegwiel

21 mei 2021

Digitale oplossingen voor hulpverlening op afstand in Noord- en Midden-Limburg

Door Corona zijn velen in zorg en welzijn anders gaan werken. Soms was het aanbod voor zorg beperkt of lag het zelfs tijdelijk helemaal stil. Wanneer de hulpverlening wel doorgang vond, lag de focus vaak op digitaal voortzetten van de bestaande hulp.

Vanuit ervaringsdeskundigen, professionals in het sociaal domein en de GGZ-zorgpartijen, de huisartsen en de POH-GGZ, gemeenten en zorgverzekeraars in de regio’s Noord- en Midden-Limburg is de behoefte de geleerde lessen te delen, deze ingeslagen weg samen verder te verkennen en samen de extra mogelijkheden van deze mogelijkheden te delen.

Michael Milo (inhoudelijke gastheer, verbinder bij de Nieuwe GGZ), Henk Verstappen (adjunct-directeur VIGO) en Fieke van Casteren (directeur Bedrijfsontwikkeling en Innovatie VIGO) presenteren het webinar.

VIGO doet handreiking professionals om overstap jeugdzorg naar volwassenzorg voor jongeren zo makkelijk mogelijk te maken

30 september 2020

Voor jongeren die in de jeugdhulp terecht zijn gekomen, is de overgang van minder- naar meerderjarigheid en daarmee de stap naar zelfstandigheid na hun 18e te groot. Zij lopen in deze overgang tegen verschillende knelpunten aan. Het is belangrijk om alert te zijn op deze knelpunten, en ze, waar mogelijk, te voorkomen. VIGO bundelt daarom de beschikbare onderzoeken rondom dit thema en stelt het beschrijvend onderzoeksrapport ‘De overgang van jeugd- naar volwassenenzorg in Nederland’ beschikbaar.

Conrisq Groep heet voortaan VIGO

25 mei 2020

Conrisq Groep krijgt een nieuwe naam. Vanaf 8 juli  gaat de organisatie verder onder de naam VIGO. VIGO bestaat uit zeven dochterinstellingen voor jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. De ambitie van de groep is om de best passende behandeling en zorg te bieden voor mensen met psychische en psychiatrische problemen en bij opvoed- en ontwikkelingsvragen.

Jolande Tijhuis: ‘‘Flitsfusie’ tussen Vincent van Gogh en de CONRISQ Groep heeft geleid tot nieuwe naam: VIGO’

25 mei 2020

Stichting CONRISQ Groep gaat per vandaag als VIGO door het leven. De naamswijziging is het gevolg van de bestuurlijke fusie tussen de CONRISQ Groep en ggz-instelling Vincent van Gogh (VvG) vorig jaar. Bestuursvoorzitter Jolande Tijhuis: ‘We vonden het heel belangrijk om tot een naam met positieve inslag te komen, waarin levenskracht centraal staat.’

Hans Hendrikx nieuwe bestuurder

25 mei 2020

Hendrikx volgt Julichska Venmans op, die per 1 mei haar taken als bestuurder heeft beëindigd. Zij gaat met pensioen.

Ik geloof steeds meer in preventie

15 oktober 2020

In het artikel: ‘ Ik geloof steeds meer in Preventie’ is Prof. Dr. Maaike Cima aan het woord. Maaike is als hoogleraar bij VIGO betrokken bij kennisontwikkeling en uitwisseling met onderzoek, klinische lessen en stage voor de Masterspecialisatie Forensische Orthopedagogiek aan de RU.

Complexe gedragsproblemen van kinderen uit kwetsbare gezinnen... op weg naar een betere toekomst!

21 mei 2021

Met het thema "Complexe gedragsproblemen van kinderen uit kwetsbare gezinnen... op weg naar een betere toekomst!" nodigt VIGO jou uit om op donderdag 10 juni het symposium VIGO Jeugd bij te wonen.

meer laden...