Vul een zoekwoord in

Artikel Follow the Money | statement raad van Bestuur VIGO

Op 2 december publiceerde Follow the Money het artikel ‘Grote jeugdzorgorganisatie investeert miljoenen in bedrijven van eigen adviseur, ondanks megaverlies’. Het betrof hier VIGO.

Dit artikel is pijnlijk voor onze organisatie en heeft ons als bestuur ook wakker geschud. Het artikel roept terecht veel vragen op. Niet alleen bij onze medewerkers, maar ook bij u, onze relaties. Het artikel heeft ons doen inzien dat in alle voortvarendheid om de zorg te verbeteren en vernieuwen, we als bestuur sommige zaken niet handig of transparant genoeg hebben aangepakt.

Dat dit artikel nu negatief op onze collega’s afstraalt, doet ons pijn; juist op diegenen die zich dagelijks met hart en ziel inzetten om de allerbeste zorg te leveren voor onze kinderen, jongeren, hun ouders en opvoeders, onze cliënten, patiënten en hun naasten. Zij hebben met de beschuldigingen in het bewuste artikel niets van doen.

Aantal zaken had anders en beter gemoeten

Als bestuur hebben we een aantal fouten gemaakt die in het artikel aan elkaar worden verbonden. Zo hadden we nooit een strategie-reis op Ibiza moeten organiseren. Dat was onnodig, dom en onnadenkend.

In onze haast om de noodzakelijke digitale vernieuwingen door te voeren, hebben we als bestuur een geheel nieuw goedwerkend platform ontwikkeld. Maar wel met alle complexe juridische en technische gevolgen van dien. Voor de organisatorische aanpak had meer aandacht moeten zijn.

Hoewel we als stichting volledig voldoen aan de Governancecode Zorg en er in juridische zin niets mis is met hoe wij zaken hebben georganiseerd (dat ook met regelmaat extern laten toetsen) is het geschetste beeld van een stichting GZ-Punt die zichzelf controleert niet goed. Ook daar hadden we meer oog voor moeten hebben.

Geen geld voor (jeugd)zorg besteed aan andere zaken

De suggestie die in het artikel wordt gewekt dat geld bestemd voor de (jeugd)zorg wordt besteed aan andere doelen, is echter aantoonbaar onjuist. Die suggestie is kwalijk en vooraf weerlegd. Iedere cent voor de zorg, gaat ook naar de zorg. Het is ook niet zo dat individuele personen of commerciële partijen aan onze innovatieve activiteiten rondom het Platform Ecosysteem kunnen verdienen.

Ook het beeld dat een deel van onze organisatie in financiële nood verkeert, is onjuist. VIGO is een financieel solide organisatie, prima in staat om een aantal jaren incidentele verliezen op te vangen. VIGO gaat dus niet failliet. Wel hebben we een opgave om het financiële resultaat van een aantal van onze onderdelen te verbeteren, want die resultaten staan onder druk. Die druk is helaas voelbaar in de hele zorgsector. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat we daar als VIGO in slagen.

Het beeld dat wij in de jeugdzorg kwalitatief onvoldoende zorg zouden leveren, willen wij ook nadrukkelijk bestrijden. Natuurlijk zijn er uitdagingen voor wat betreft het ziekteverzuim en de arbeidsmarkt, maar ook daaraan werken we hard en zijn we niet uniek. Bovenstaande zaken aan elkaar verbinden alsof er een causaal verband zou zijn, doet de daadwerkelijke inzet van onze medewerkers en de geleverde meetbare zorgkwaliteit tekort.

Concrete verbetermaatregen voor blijvend herstel

We zijn en gaan waar gewenst met onze relaties in gesprek om een toelichting te geven op onze activiteiten, inspanningen en voorgenomen aanscherpingen. We nodigen iedereen die interesse heeft om meer te weten over Platform Ecosysteem van harte uit om ons actief op te zoeken.

We hebben de afgelopen dagen de tijd genomen om te reflecteren op de kritiek in het artikel en op het beeld dat daarin wordt geschetst. We nemen concrete stappen om zaken te verbeteren, hetgeen nodig is om het vertrouwen, waar nodig, te herstellen. Daarom is besloten om alle onnodige dubbelrollen per direct te beëindigen. De formaliteiten daarvoor zijn inmiddels gestart. We gaan ook de zuiverheid van onze adviesrelaties opnieuw bezien, en blijven toetsen of we de juiste dingen doen in voldoende openheid.

We realiseren ons hierbij nu dat wat juridisch correct is, qua maatschappelijk beeld toch onvoldoende scherp kan blijken te zijn. De komende verbetermaatregelen zullen we transparant en in een voor iedereen begrijpelijke structuur nemen. Aan die externe verantwoording gaan we ook structureel meer prioriteit geven.

Jolande Tijhuis
Michiel Heerkens
Wishal Sewbalak