Vul een zoekwoord in

Bureau start onderzoek binnen VIGO naar aanleiding van artikel Follow the Money

De raad van toezicht van VIGO heeft naar aanleiding van de berichtgeving van Follow the Money eerder besloten tot het instellen van een extern onafhankelijk onderzoek. Inmiddels is een onderzoeksbureau geselecteerd. Het onderzoek gaat vanaf vandaag van start.

Selectie onderzoeksbureau
Uit meerdere benaderde gerenommeerde bureaus is onderzoeksbureau IG&H door de raad van toezicht geselecteerd voor deze opdracht. Eind vorige week heeft IG&H de opdracht ontvangen. Het bureau is vandaag met het onderzoek gestart.

Wat staat centraal in het onderzoek?
In het onderzoek staat de vraag centraal welke geldstromen er zijn geweest en of deze een zakelijk en rechtmatig karakter hadden. Ook wordt het bestuurlijk handelen rondom deze activiteiten geanalyseerd en de manier waarop het toezicht op het bestuur heeft plaatsgevonden.

Tijdslijnen
IG&H rapporteert eind maart 2024 over haar bevindingen. De bevindingen van het onderzoek zullen openbaar worden gemaakt.

Rol interim raad van bestuur
Aan het interim bestuur is verzocht erop toe te zien dat het onderzoek zorgvuldig en voorspoedig kan plaatsvinden. Ook zal de raad van bestuur de informatievoorziening voor haar rekening nemen.