Vul een zoekwoord in

Hans Hendrikx beëindigt rol in raad van bestuur VIGO

Hans Hendrikx kondigt aan zijn lidmaatschap van de raad van bestuur van VIGO te beëindigen. Per 1 mei 2023 legt hij zijn functie neer. Hans heeft de afgelopen periode de zorginhoudelijke portefeuille in het bestuur ingevuld. Daarvoor fungeerde hij gedurende 8 jaar als geneesheer-directeur en lid van het bestuursteam van dochterorganisatie Vincent van Gogh. Hans kiest voor wat meer balans tussen werk en privé en wil de jaren tot aan zijn pensionering graag weer als psychiater aan het cliëntenwerk besteden.

De raad van toezicht respecteert dit besluit en is Hans bijzonder erkentelijk voor de bijdrage die hij als bestuurder aan VIGO heeft geleverd. “Mede dankzij de inzet en betrokkenheid van Hans zijn belangrijke stappen gezet in de ambitie van VIGO om mensen in alle fasen van het leven te kunnen bedienen met een integraal aanbod van begeleiding en behandeling” aldus Harm van Veldhuizen, voorzitter raad van toezicht. “We nemen afscheid van een integere en betrokken bestuurder met hart voor de zorg en voor de cliënt. We zijn blij dat hij als psychiater nog betrokken blijft bij VIGO”.

Hans: “Ik vind het bijzonder eervol om als bestuurder een bijdrage te hebben mogen leveren aan het realiseren van kwalitatieve en toekomstbestendige zorg voor onze jongeren, cliënten en patiënten. Tegelijkertijd kijk ik ernaar uit om met meer rust en een betere balans tussen werk en privé te leven, en mij als psychiater weer op de cliëntenzorg te kunnen richten”.

Werving lid raad van bestuur met zorginhoudelijk profiel
De raad van toezicht is inmiddels gestart met de werving van een nieuw lid van de raad van bestuur met zorginhoudelijk profiel die, samen met bestuursvoorzitter Jolande Tijhuis en bestuurslid Michiel Heerkens, verder uitvoering gaat geven aan de ambities van VIGO. De wervingsprocedure voor geïnteresseerde kandidaten loopt via Ebbinge.

Over VIGO
VIGO biedt persoonsgerichte, effectieve en betaalbare zorg, behandeling en begeleiding aan jongeren en volwassenen. Dat doen we met onze organisaties Pactum, Rooyse Wissel, Vincent van Gogh, GGZ Momentum en Centiv en in samenwerking met diverse externe partners. We begeleiden mensen om beter om te gaan met hun kwetsbaarheid op het moment dat het nodig is. Hoe eerder we mensen goed helpen, hoe beter de kwaliteit van leven wordt en hoe kleiner de kans dat we hen terugzien in zwaardere vormen van (forensische) zorg.