Vul een zoekwoord in

Hulp aan kwetsbare gezinnen? Versterk de eigen kracht van ouders!

Op woensdag 10 november 2021 verdedigt Harm Damen zijn proefschrift: “Parents as Agents of Change: Parental empowerment and child behavioral problems in families receiving family treatmemt” aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Gezinnen met complexe en meervoudige problemen zijn een kwetsbare groep in de samenleving. Voor ouders in deze gezinnen is het vaak moeilijk om de lastige situatie waarin ze zich met hun gezin bevinden te verbeteren, hoe graag ze dit ook willen en hun best hiervoor doen. Sommige van deze gezinnen worden met jeugdhulp, zoals gezinsgerichte hulp ondersteund. In gezinsgerichte hulp wordt empowerment van ouders gezien als een belangrijke manier om positieve korte- en langetermijnuitkomsten te bereiken, zoals in het gedrag van kinderen.

In het proefschrift onderzocht hij de relatie tussen de empowerment van ouders en gedragsproblemen van kinderen in kwetsbare gezinnen tijdens en na Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG). Het onderzoek is gehouden bij Stichting Pactum, een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp die deel uitmaakt van VIGO.

De bevindingen uit het onderzoek onderschrijven de waarde van gezinsgerichte hulp. Het empoweren van ouders heeft positieve effecten op het verminderen van gedragsproblemen van kinderen op zowel korte als lange termijn. Daarbij is het zaak om gezinnen vanaf de start van gezinsgerichte hulp ook voor te bereiden op de situatie daarna.

Curriculum Vitae

Harm Damen (1967) studeerde in 1995 af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Radboud Universiteit) als socioloog. Hij begon als onderzoeker op de Rijksuniversiteit Groningen en werkte daarna voor het KASKI. Van 1997 tot medio 2021 was hij verbonden aan Praktikon. Sinds 2007 werkt hij bij Pactum, organisatie voor jeugd- en opvoedhulp en verbonden aan VIGO. Hij is daar programmaleider Onderzoek en Innovatie. Harm is lid van het expertisenetwerk INFERD dat met vakgenoten uit België en Nederland is ontwikkeld om samen praktijkrelevant onderzoek te doen in de pleegzorg.

Contact: h.damen@pactum.org