Vul een zoekwoord in

Ik geloof steeds meer in preventie

In het artikel: ‘ Ik geloof steeds meer in Preventie’ is Prof. Dr. Maaike Cima aan het woord. Maaike is als hoogleraar bij VIGO betrokken bij kennisontwikkeling en uitwisseling met onderzoek, klinische lessen en stage voor de Masterspecialisatie Forensische Orthopedagogiek aan de RU.

Franca Eurlings, hoofd kwaliteit jeugdzorg bij VIGO onderstreept de conclusie van Maaike dat het belangrijk is om te investeren in preventie gericht op het voorkomen van probleemgedrag door al vroegtijdig in te zetten op het ontwikkelen van pro-sociale vaardigheden en talenten bij jonge kinderen en bij problemen gezinsgericht te werken.

Lees hier meer over het onderzoek van Maaike bij VIGO naar de ontwikkeling van prosociale vaardigheden en talenten, maar ook het geweten en psychopathische trekken, naar empowerment en voorkomen van breakdown van pleegouders en naar de ondersteuning van de triage door de sociale wijkteams.