Vul een zoekwoord in

Mededeling raad van toezicht | 20 december 2023

Zoals eerder bericht, heeft de raad van toezicht besloten een interim- bestuur aan te stellen. De raad van toezicht spreekt deze week met een aantal kandidaten voor het interim-bestuur. Het streven is dat het interim-bestuur rond de jaarwisseling van start gaat.

De leden van de raad van bestuur, die vorige week hun functies ter beschikking hebben gesteld, blijven in functie om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen tot het aantreden van het interim-bestuur. Belangrijke besluiten vinden plaats in afstemming met de raad van toezicht.

De raad van toezicht heeft met de raad van bestuur lopende projecten doorgenomen en zal samen met de raad van bestuur zorgen voor een zorgvuldige overdracht. De continuïteit van de organisatie, het verlenen van goede zorg en begeleiding en het herstellen van rust en vertrouwen heeft onze prioriteit. Om het vertrouwen te herstellen is een zorgvuldige en frequente communicatie en het maken van verbinding van het grootste belang.

De raad van toezicht heeft grote waardering voor alle medewerkers die zich - elke dag weer, ook in deze onrustige periode - inzetten voor kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en opvoeders, cliënten, patiënten en hun naasten. De raad van toezicht betreurt het mede daarom dat de negatieve publiciteit in de afgelopen periode neerslaat op cliënten, medewerkers en delen van de organisatie (o.a. de Rooyse Wissel) die niets te maken hebben met de kritische vragen die gesteld worden.

De raad van toezicht staat en gaat in nauw overleg met de directies, evenals met de Centrale Ondernemingsraad (COR), de voorzitters van ondernemingsraden, cliënten-, pleegouder- en jongerenraden en andere belangrijke stakeholders van VIGO. De raad van toezicht wil bijdragen aan de juiste antwoorden en acties op de vragen die leven.

Hoewel VIGO, net als andere zorgorganisaties, staat voor een aantal grote uitdagingen en een positieve exploitatie van een deel van de zorg nu tijdelijk niet mogelijk blijkt, is de financiële gezondheid van de organisatie dusdanig dat de continuïteit niet in het geding is. Er zijn al verscheidene verandertrajecten in gang gezet om op toekomstbestendige wijze zorg te kunnen blijven leveren. Daar zetten wij ons allen voor in, dat is onze dagelijkse drijfveer.

Om helderheid te kunnen verschaffen over vragen die in de pers zijn gesteld, zal naast de antwoorden die al zijn gedeeld, in samenwerking met de COR, de directies en het interim-bestuur spoedig een onafhankelijk onderzoek worden ingesteld. De opdracht aan de onderzoekers zullen wij samen met hen en andere stakeholders in de komende weken formuleren.

De raad van bestuur heeft reeds met ons gedeeld dat acties zijn ondernomen om dubbelrollen die kunnen leiden tot een schijnbare belangenverstrengeling op de kortst mogelijke termijn worden beëindigd dan wel al zijn beëindigd.

Wij wensen alle medewerkers en allen die zijn betrokken bij VIGO fijne feestdagen toe.

De raad van toezicht