Vul een zoekwoord in

Mededeling van de raad van toezicht | 8 januari 2024

Gedurende de afgelopen twee weken heeft de raad van toezicht van VIGO gesprekken gevoerd met kandidaat interim-bestuurders. De raad van toezicht is zeer verheugd te kunnen melden dat wij erin zijn geslaagd twee door de wol geverfde bestuurders aan te trekken: Paul de Bot en John Kauffeld.

De twee kandidaat-bestuurders hebben een kennismakingsgesprek gehad met een afvaardiging van de Centrale Ondernemingsraad en deze heeft unaniem positief geadviseerd op de benoeming van het interim-bestuur. Gisteren heeft de raad van toezicht mede op basis van het advies van de medezeggenschap besloten om Paul de Bot en John Kauffeld deze week te installeren als interim-bestuurders van VIGO.

De raad van toezicht zorgt samen met het zittende bestuur voor een zorgvuldige overdracht van bestuurstaken aan het interim-bestuur. De continuïteit van de organisatie, het kunnen verlenen van goede zorg en begeleiding en het herstellen van rust en vertrouwen vormen de kern van hun opdracht. Paul en John zullen de komende weken op pad gaan om met de collega’s van VIGO in den lande kennis te maken en om hun interim opdracht verder te concretiseren.

De raad van toezicht is tevens in voorbereiding om een extern onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek moet een antwoord geven dan wel een antwoord bevestigen op diverse vragen die de afgelopen weken zijn gesteld. Mede op basis van input van de COR, voorzitters van de ondernemingsraden, overige medezeggenschapsorganen en andere interne stakeholders zal de raad van toezicht de onderzoeksvraag vaststellen en een bureau zoeken om dit onderzoek uit te voeren. In dit onderzoek zal de raad van toezicht ook laten reflecteren op haar eigen rol.

De raad van toezicht VIGO