Vul een zoekwoord in

Mededeling van de raad van toezicht

De leden van de raad van bestuur van VIGO hebben op 13 december aangeboden om in het belang van de organisatie collectief hun posities ter beschikking te stellen. Zij zijn van mening dat er onvoldoende vertrouwensbasis is om verder te kunnen functioneren. De raad van toezicht heeft besloten dit aanbod te accepteren en zorgt voor een zorgvuldige overdracht van de bestuurstaken aan een interim-bestuur.

De huidige leden van de raad van bestuur zijn gevraagd om, in afstemming met de raad van toezicht, de taken te blijven vervullen die van belang zijn voor de continuïteit van de organisatie, tot het moment dat het interim-bestuur is geïnstalleerd. De raad van toezicht draagt in goed overleg zorg voor een concrete opdracht aan het interim-bestuur.

Zodra het interim-bestuur bekend is en van start gaat, vindt daarover communicatie plaats.

De raad van toezicht realiseert zich dat de afgelopen weken voor de medewerkers van VIGO turbulent zijn geweest en waardeert des te meer hun inzet en betrokkenheid bij de zorg en begeleiding voor de kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en opvoeders, cliënten en patiënten en hun naasten.

 

Raad van Toezicht VIGO