Vul een zoekwoord in

VIGO/Vincent van Gogh gaat structurele Nederlands-Duitse samenwerking aan in Euregionaal Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Op 30 november 2022 is het eerste Euregionale Netwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie opgericht. VIGO/Vincent van Gogh, Karakter en de Duitse LVR-klinieken in Bedburg-Hau, Düsseldorf, Essen en Viersen gaan op structurele basis samenwerken.

In het bijzijn van burgemeester Hubert Bruls van de gemeente Nijmegen en tevens voorzitter van de Euregio Rijn-Waal, hebben de besturen van VIGO/Vincent van Gogh, Karakter en de Duitse LVR-klinieken op 30 november 2022 een verklaring tot nauwe samenwerking ondertekend in het Euregio Rijn-Waal Forum in Kleve (D). We gaan structureel kennis, expertise en personeel met elkaar uitwisselen. Door over de grenzen heen te kijken en samen te werken, ontstaan nieuwe inzichten en initiatieven in aanpak en beleid, wat de kwaliteit van de jeugdzorg verder versterkt.

Uitwisseling kennis en professionals
Afgelopen jaren hebben Karakter en enkele Duitse instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie reeds kennis en expertise uitgewisseld. Er zijn gezamenlijke onderzoeksprojecten opgestart rond schoolverzuim, diagnoseverschillen, dierondersteunde psychotherapie en de invloed van cultuurverschillen op de uitkomsten. Deze samenwerking wordt nu verder uitgebreid en bekrachtigd met de oprichting van een Euregionaal netwerk. De eerste inspanning van de nauwere samenwerking is de realisatie van structurele uitwisseling van professionals in opleiding voor kortdurende stages in het Euregio Rijn-Waal gebied.

Waarom dit netwerk?
In een filmpje vertellen betrokken partners over het belang van dit netwerk en de verwachtingen voor de toekomst. Je vindt het filmpje via deze link: https://youtu.be/rjxJ2eQ3D4o