Vul een zoekwoord in

Wishal Sewbalak benoemd tot nieuwe bestuurder bij VIGO

Wishal Sewbalak is benoemd tot lid van de raad van bestuur van VIGO en start op 19 juni 2023 in zijn nieuwe rol. Sewbalak heeft ruime ervaring in zowel de reguliere als de forensische psychiatrie. Sinds 2013 is hij verbonden aan GGZ Delfland, eerst als psychiater, later als geneesheer-directeur en daarna als directeur behandelzaken.

‘We zien in Sewbalak iemand die blijk geeft van een heldere visie op de ontwikkelingen in de zorg en de uitdagingen waarvoor de sector zich geplaatst ziet en van een intrinsieke motivatie om daaraan een betekenisvolle bijdrage te leveren.’, aldus Harm van Veldhuizen, voorzitter van de raad van toezicht van VIGO. ‘Naast zijn brede ervaring zijn zijn verbindende competenties en vermogen om vernieuwend te denken belangrijke overwegingen voor deze benoeming. Samen met bestuursvoorzitter Jolande Tijhuis en bestuurslid Michiel Heerkens vormt hij een sterk team waarmee VIGO de toekomst vol vertrouwen tegemoet kan treden.’

Over VIGO
VIGO is een groep van nauw samenwerkende zorgorganisaties voor de best mogelijke jeugdzorg, forensische zorg en geestelijke gezondheidszorg. VIGO biedt deze zorg aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. VIGO brengt eigen kracht verder. En doet wat nodig is, waar en wanneer dat nodig is. Daar waar het beter van wordt vernieuwend, daar waar het al goed is, verankerd.