Vul een zoekwoord in

Wishal Sewbalak herbenoemd als lid raad van bestuur van VIGO

Wishal Sewbalak is per 24 juni 2024 herbenoemd als lid van de raad van bestuur van VIGO. Samen met interim bestuurder John Kauffeld vormt Sewbalak de raad van bestuur van VIGO. Kauffeld neemt het voorzitterschap over van interim bestuurder Paul de Bot, die op 1 juli a.s. vertrekt. Kauffeld en Sewbalak verdelen samen de portefeuilles.

Sewbalak over zijn herbenoeming: ‘Het afgelopen jaar heb ik VIGO leren kennen als een zorgkoepel waarin medewerkers van 5 zorgorganisaties dagelijks hun hart en ziel leggen in het begeleiden en behandelen van mensen die zorg nodig hebben. Een randvoorwaarde om dit te kunnen doen is een gezonde zorgorganisatie, waarbij niets anders dan de zorg voorop staat. Ook beleid begint en eindigt met de vraag: wat is goede zorg? Die vraag wil ik samen met medewerkers, ervaringsdeskundigen, zorgontvangers en naaste betrokkenen beantwoorden. Om op die manier invloed te hebben op de kwaliteit van zorg die de 5 VIGO-organisaties kunnen bieden.

Herbenoeming in bestuurlijke rol
Sewbalak was al eerder benoemd als bestuurder, maar legde de afgelopen periode zijn statutaire bestuurlijke rol tijdelijk neer. Dit om de onafhankelijke status van het onderzoek van het externe bureau IG&H naar aanleiding van de publicaties van Follow the Money vanaf eind 2023 te waarborgen. De afgelopen tijd heeft Sewbalak zich blijvend voor VIGO ingezet in het belang van de organisatie, de cliënten/patiënten/jeugdigen en de medewerkers. Daarnaast is Sewbalak werkzaam gebleven als psychiater, als hoofd van de instelling Rooyse Wissel en de afdeling voor wetenschappelijk onderzoek en opleiding van Vincent van Gogh en als geneesheer-directeur van Centiv.

Inmiddels is het onderzoekrapport door IG&H opgeleverd en heeft Sewbalak intern diverse gesprekken gevoerd om ervan overtuigd te zijn dat hij het vertrouwen van de organisatie heeft om de rol van bestuurder weer op te pakken. Volgend op de uitkomsten van het onderzoek en deze gesprekken, is het moment passend en aangebroken voor Sewbalak om opnieuw toe te treden tot de raad van bestuur van VIGO.

Henk de Jong, voorzitter van de raad van toezicht van VIGO onderstreept het belang van deze benoeming: ‘Het is belangrijk voor alle onderdelen van VIGO die de zorg leveren dat Wishal met zijn zorginhoudelijke kennis weer in de raad van bestuur plaats neemt. De positieve adviezen voor zijn herbenoeming geven dat ook aan. Samen met John Kauffeld staat Wishal voor een grote bestuurlijke opgave om VIGO en haar onderdelen weer in rustiger vaarwater te brengen. Zo kan de aandacht weer uitgaan naar goede en veilige zorg en een gezonde bedrijfsvoering. We wensen Wishal als raad van toezicht alle succes.

Over Wishal Sewbalak
Sewbalak heeft ruime ervaring in zowel de reguliere als de forensische psychiatrie. Hij was geruime tijd verbonden aan GGZ Delfland, eerst als psychiater, later als geneesheer-directeur en daarna als directeur behandelzaken.

Over VIGO
Wij zijn VIGO. Onze organisaties Centiv, GGZ Momentum, Pactum, Rooyse Wissel, Vincent van Gogh en Viviq bieden zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Samen brengen we eigen kracht verder. En doen we wat nodig is. Waar en wanneer dat nodig is. Daar waar het beter van wordt, vernieuwend, daar waar het al goed is, verankerd.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Monique Lugthart, 06 – 51 70 39 67