Vul een zoekwoord in

Maatschappelijke jaarverantwoording 2023

Nijmegen, 29 mei 2024 - Als zorg-/jeugdhulpaanbieder leggen VIGO en haar zorgstichtingen elk jaar een openbare, maatschappelijke verantwoording af. Zo laten de stichtingen zien hoe het publieke geld wordt besteed en hoe de zorg, hulp- en dienstverlening en ondersteuning is georganiseerd. Het aanleveren van de jaarrekeningen gebeurt elk jaar bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 1 juni van dat jaar.

Omzet en resultaten VIGO en haar zorgstichtingen
Met uitzondering van de Rooyse Wissel en Centiv zijn de resultaten van VIGO en haar zorgstichtingen in 2023 negatief. In 2023 realiseerde VIGO € 325 miljoen aan opbrengsten. Het resultaat over 2023 is € 16,1 miljoen negatief, een fors groter verlies dan in 2022 toen het € 2,3 miljoen negatief was. Een uitgebreide toelichting is te vinden in de jaarrekeningen.

Bekijk alle jaarrekeningen hier:
Jaarrekening GGZ Momentum
Jaarrekening Pactum
Jaarrekening de Rooyse Wissel
Jaarrekening VIGO
Jaarrekening Vincent van Gogh