Vul een zoekwoord in

VIGO actualiseert strategische meerjarenvisie en zet koers naar 2026

VIGO wil echt iets betekenen voor de mens bij wie het tegenzit, op het moment dat diegene kwetsbaar is. Waar kan, is de mens zelf aan zet en voert eigen regie over wie de behandeling doet, wanneer en op welke plek. VIGO biedt zorg en begeleiding die past bij de toenemende en steeds ingewikkelder wordende vraag. Deze veranderende vraag maakt dat VIGO de koers die zij inzette in 2021 daarop aanpaste. De basis van de vorige strategische periode 2021-2023 was en is nog steeds passend bij de blik vooruit, maar vroeg om andere accenten en om het meenemen van actuele ontwikkelingen. Lees meer over de vertrekpunten, waarmee VIGO de strategische koers 2024-2026 vorm geeft.

VIGO kijkt naar het totaalbeeld van de mens
Zorgvragen hangen vaak samen met de omgeving waarin iemand leeft. Duurzame antwoorden op deze vragen kunnen we alleen geven door naar het totaalbeeld te kijken. Met als vertrekpunt: de mens in de eigen omgeving en alles wat daar nodig is. Ernstig probleemgedrag, ook op volwassen leeftijd, kan vaak begrepen worden vanuit het gezin waarin iemand opgroeit. Zorg en begeleiding bieden, betekent daarmee automatisch ook zorg en begeleiding verlenen aan het systeem.

VIGO maakt zorg thuis in de eigen omgeving mogelijk
Zorg moet eenvoudig te vinden zijn. Toegankelijk en heel dichtbij. Thuis, in de praktijk van de huisarts of in de wijk. Samen met huisartsen, wijkteams en andere zorgaanbieders zet VIGO slimme innovaties in en biedt passende zorg en begeleiding. Het eigen sociale netwerk van de mens is daarbij onmisbaar.

VIGO helpt de mens digitaal de gezondheid te regelen
Men kan steeds meer zelf regelen als het om gezondheid gaat, los van tijd en plaats. Technologie vervult hierin een sleutelrol. Het wordt normaal online een behandelaar te vinden en met hem/haar te communiceren, met lotgenoten te chatten en eenvoudig en veilig je dossier te delen met andere zorgverleners. De zorg en begeleiding die VIGO biedt kent in alle interventies een digitale component. Daarmee biedt VIGO een regionaal en landelijk antwoord, passend bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en de Hervormingsagenda Jeugd.

VIGO zet werkgeluk en werkgezondheid voorop
Niet alleen de gezondheidsbeleving van de mens met een zorgvraag staat centraal, maar ook die van medewerkers. Zij zijn kostbaar en schaars. VIGO heeft aandacht voor het geluk en de gezondheid van medewerkers.

Lees meer over de strategische speerpunten en thema’s van VIGO