Vul een zoekwoord in

Onze visie

Wij willen echt iets betekenen voor de mens bij wie het tegenzit, op het moment dat diegene kwetsbaar is. Waar kan, is de mens zelf aan zet en voert eigen regie over wie de behandeling doet, wanneer en op welke plek. We bieden zorg en begeleiding die past bij de toenemende en steeds ingewikkelder wordende vraag.

Wij kijken naar het totaalbeeld van de mens

Zorgvragen hangen vaak samen met de omgeving waarin iemand leeft. Duurzame antwoorden op deze vragen kunnen we alleen geven door naar het totaalbeeld te kijken. Met als vertrekpunt: de mens in de eigen omgeving en alles wat daar nodig is. Ernstig probleemgedrag, ook op volwassen leeftijd, kan vaak begrepen worden vanuit het gezin waarin iemand opgroeit. Zorg en begeleiding bieden, betekent daarmee automatisch ook zorg en begeleiding verlenen aan het systeem.

We maken zorg thuis in de eigen omgeving mogelijk

Zorg moet eenvoudig te vinden zijn. Toegankelijk en heel dichtbij. Thuis, in de praktijk van de huisarts of in de wijk. Samen met huisartsen, wijkteams en andere zorgaanbieders zetten we slimme innovaties in en bieden we passende zorg en begeleiding. Het eigen sociale netwerk van de mens is daarbij onmisbaar.

Wij helpen de mens digitaal de gezondheid te regelen

Men kan steeds meer zelf regelen als het om gezondheid gaat, los van tijd en plaats. Technologie vervult hierin een sleutelrol. Het wordt normaal online een behandelaar te vinden en met hem/haar te communiceren, met lotgenoten te chatten en eenvoudig en veilig je dossier te delen met andere zorgverleners. Onze zorg en begeleiding kent in alle interventies die we aanbieden een digitale component. Daarmee bieden we een regionaal en landelijk antwoord, passend bij het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA) en de Hervormingsagenda Jeugd.

Wij zetten werkgeluk en werkgezondheid voorop

Niet alleen de gezondheidsbeleving van de mens met een zorgvraag staat centraal, maar ook die van onze medewerkers. Zij zijn kostbaar en schaars. We hebben aandacht voor het geluk en de gezondheid van onze werknemers en kijken daarbij bijvoorbeeld naar iemands leefstijl.

Met deze vertrekpunten geven we onze strategische koers 2024-2026 vorm.