Vul een zoekwoord in

Kennispartners

Onze kennispartners op een rij

Maastricht University

VIGO heeft sinds 2010 geïnvesteerd in de onderbouwing van schematherapie in nauwe samenwerking met prof. David Bernstein. Na een uitgebreid onderzoek naar schematherapie bij forensische patiënten en een aanpassing specifiek voor de patiënten met een LVB, wordt onder meer onderzoek gedaan naar schematherapie voor jongeren. Daarnaast begeleidt professor Corine de Ruiter onze promovenda drs. Tamara De Beuf bij de Nederlandse vertaling en invoering van de START:AV, een Canadees instrument voor de risicotaxatie. Ook werken we samen in de Forensische Masteropleiding door (onderzoeks)stageplekken aan te bieden.

Radboud Universiteit Nijmegen

Universitair hoofddocent dr. Maaike Cima is als senior onderzoeker verbonden aan VIGO voor de (forensische) jeugd. Het onderzoeksprogramma van VIGO naar de ontwikkeling van het geweten en psychopathie in de volwassenheid , naar empowerment en voorkomen van breakdown van pleegouders en naar de ondersteuning van de triage door de sociale wijkteams, is verbonden met promotietrajecten aan de Radboud Universiteit. Ook werken we met de universiteit samen bij het verbinden van wetenschap en praktijk via kenniscentra, zoals de academische werkplaats Inside-Out, Praktikon en het SEJN. VIGO verzorgt samen met dr. Cima de klinische lessen van de masteropleiding Forensische Orthopedagogiek en biedt stage- en onderzoeksplaatsen.

Academische Werkplaats Inside-Out

VIGO participeert in de Academische Werkplaats Inside-Out van de Radboud Universiteit Nijmegen. Academische Werkplaats Inside-Out is een samenwerkingsverband tussen instellingen voor jeugdzorg, beleid, onderzoek en onderwijs in de regio Nijmegen. VIGO is partner binnen de Academische Werkplaats Inside-Out. De inhoudelijk bestuurder van VIGO vormt samen met bestuurders van de andere organisaties de general board. Elke organisatie heeft ook een afgevaardigde die inhoudelijk betrokken is bij de academische werkplaats, de adviesraad. Voor VIGO is dat dr. Maaike Cima. Zowel de general board als de adviesraad vergaderen twee tot vier keer per jaar om lopende zaken te bespreken en tot besluiten te komen. Directeur van Inside-Out is prof. Ron Scholte. Tot slot is er een cliëntencommissie die doorweven zit in alle andere onderdelen van de academische werkplaats en adviseert over de positie en inbreng van cliëntenkennis. In deze organisatorische lagen van de academische werkplaats ontstaan projecten die zij samen oppakken.

Nederlands Jeugd Instituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is het kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Een gelukkige jeugd voor élk kind. Dat is waar het Nederlands Jeugdinstituut voor gaat. Kennis is voor het Nederlands Jeugdinstituut: weten wat werkt om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien. Zij verbinden kennis van ouders, kinderen, jongeren, professionals en wetenschappers. En zorgen dat deze kennis iedereen bereikt die er baat bij heeft. Het Nederlands Jeugdinstituut is onafhankelijk en betrokken. Zij vervullen een publieke taak en krijgen hiervoor onder andere subsidie vanuit het Rijk. Zij bieden ook advies op maat. Deze betaalde opdrachten dragen eveneens bij aan onze ambities en onze publieke taak.

Expertisecentrum Forensische psychiatrie

Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) brengt de kennis van wetenschappers, professionals en bestuurders binnen het veld van de forensische psychiatrie bij elkaar. Het EFP is opgericht in 2002 om de wetenschappelijke onderbouwing van de zorg in de forensisiche psychiatrie te ondersteunen, de samenwerking tussen de forensische instellingen te bevorderen en meer uitwisseling met GGZ, universiteiten en onderzoeksinstituten tot stand te brengen.​