Vul een zoekwoord in

Innovatie

De programma’s die we binnen VIGO ontwikkelen, overstijgen traditionele kaders als leeftijd, wetgeving en financieringsstructuren.

We werken systeemgericht en in lijn met risk-need-responsivity principes. Oplossingen richten zich op een betere kosteneffectiviteit, én op een duurzaam resultaat met langetermijnperspectief. Zo zijn we betrokken bij de ontwikkeling van een app voor kwetsbare jongeren, om de leeftijdgrens van 18 jaar beter voorbereid en ondersteund te passeren. Daarnaast kijken we naar nieuwe vormen van hulp door de aanvullende inzet van social media, domotica en robotica. VIGO is betrokken bij een onderzoek naar het gebruik van Virtual Reality bij de behandeling van agressie (Virtual Reality Agression Prevention Treatment).