Vul een zoekwoord in

Publicaties

Ontwikkeld vanuit de praktijk: het nieuw triage-instrument ZieMe

02 augustus 2023

Met trots presenteren de Academische Werkplaats ‘Inside-Out’ en VIGO een nieuw triage-instrument: de ZieMe (Zorg Indicatie En oMstandigheden Evaluatie). Ontwikkeld met en voor de praktijk, is de ZieMe een vragenlijst bedoeld om een uitgebreide en overzichtelijke verklarende analyse te maken, die niet alleen de kenmerken van de jongere in acht neemt, maar ook de kenmerken van het gezin en de omgeving. Het geeft een beeld van zowel de risico’s als de mogelijke beschermende factoren in de situatie. Zo wordt er een compleet beeld gevormd van zowel sterktes als zwaktes, die sturend kunnen zijn in het zorgproces.

Behandeluitval voorkomen? Werken aan een goede alliantie doet wonderen.

21 september 2022

Hoe voorkom je behandeluitval? Een belangrijke uitdaging in de zorg aan gezinnen met ernstige en meervoudige problemen. Het aantal trajecten dat te vroeg eindigt is heel groot. VIGO bundelt kennis om kwetsbare gezinnen aan boord te houden voor zolang ze hulp nodig hebben en brengt de publicatie “In verbinding: behandeluitval voorkomen door een sterke alliantie met jeugdigen, ouders en gezinnen” uit, met hierin handvatten, tips en instrumenten.

Ik geloof steeds meer in preventie

23 november 2020

In het artikel: ‘ Ik geloof steeds meer in Preventie’ is Prof. Dr. Maaike Cima aan het woord. Maaike is als hoogleraar bij VIGO betrokken bij kennisontwikkeling en uitwisseling met onderzoek, klinische lessen en stage voor de Masterspecialisatie Forensische Orthopedagogiek aan de RU.

VIGO doet handreiking professionals om overstap jeugdzorg naar volwassenzorg voor jongeren zo makkelijk mogelijk te maken

23 november 2020

Voor jongeren die in de jeugdhulp terecht zijn gekomen, is de overgang van minder- naar meerderjarigheid en daarmee de stap naar zelfstandigheid na hun 18e te groot. Zij lopen in deze overgang tegen verschillende knelpunten aan. Het is belangrijk om alert te zijn op deze knelpunten, en ze, waar mogelijk, te voorkomen. VIGO bundelt daarom de beschikbare onderzoeken rondom dit thema en stelt het beschrijvend onderzoeksrapport ‘De overgang van jeugd- naar volwassenenzorg in Nederland’ beschikbaar.

meer laden...