Vul een zoekwoord in

Ons profiel

VIGO is een toonaangevende organisatie in jeugdzorg, geestelijk gezondheidszorg en forensische zorg. Met een duurzaam en integraal aanbod van zorg, behandeling en begeleiding bieden we jongeren en volwassenen weer perspectief op herstel en participatie in de samenleving.

In alle fasen van het leven

Onze kracht: in alle fasen van het leven, bieden we effectieve en betaalbare behandeling en begeleiding. Voor mensen met psychische en psychiatrische problematiek (ook in combinatie met strafbaar gedrag) of met opvoed- en ontwikkelingsvragen. Daarbij nemen we de verantwoordelijkheid om de zorg integraal en duurzaam te maken. Zorg mag niet stilvallen omdat het zorgstelsel of financiering niet voorziet in een soepele overgang van jeugdzorg of jeugd-ggz naar volwassen-ggz.”

Onze organisaties

VIGO werkt in een groot gebied in Zuid- en Midden-Nederland en bestaat uit vier organisaties: jeugdzorgorganisatie Pactum, forensische zorgorganisatie De Rooyse Wissel en ggz-organisaties Vincent van Gogh en Centiv. Iedere organisatie werkt zelfstandig in de eigen regio voor specifieke doelgroepen. Daarbij werken we nauw samen, met elkaar, maar ook met andere partners.

Leren en innoveren in een netwerk

Onze drijfveer is de kwaliteit en samenhang van zorg verbeteren. Daarom werken we nauw samen met universiteiten en kennisinstituten, leiden op voor de zorg van morgen en investeren veel in onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe, ook digitale, zorgconcepten.
We benutten elkaars expertise en netwerken, delen ervaringen en werken samen aan vernieuwing. De brede samenwerking, binnen en buiten VIGO, leidt tot innovaties en zinnige zorg in het belang van de maatschappij en de cliënt.

Eigen kracht verder brengen

De naam VIGO is afgeleid van onze ambitie. Het is een combinatie van vivere dat staat voor leven en van go dat staat voor beweging en richting. We ondersteunen kwetsbare mensen op hun reis door het leven, zodat ze weer een toekomst hebben als iedereen. Niet de aandoening, maar de cliënt als mens staat bij ons centraal. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van onze cliënten. Onze zorg sluit daar bij aan: persoonsgericht, zoveel mogelijk in de eigen omgeving en met regie van de client zelf. Die missie is kort samengevat in de pay-off: ’Eigen kracht verder brengen’.