Vul een zoekwoord in

Organisaties

Zelfstandige stichtingen die hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen. Vanuit de ambitie groot te zijn in kleinschaligheid. Dat is VIGO.

Onze organisaties vullen elkaar aan qua doelgroep én hulpaanbod en delen de kennis die ze opdoen met elkaar. Daardoor beschikken we over een breed palet aan kennis en ervaring op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding. We helpen mensen waar dat het meeste effect heeft: thuis of tijdelijk in een veilige omgeving. Met meer of minder begeleiding vanuit onze organisaties. 

Doelgroepen

Onze organisaties bedienen een heel brede doelgroep: van kinderen tot volwassenen, van lichte tot zeer zware problematiek en zowel ambulant als residentieel.