Vul een zoekwoord in

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie.

Dhr. mr. H. van Veldhuizen

Datum benoeming: 1 juli 2017
Datum herbenoeming: 1 juli 2021
Datum aftreden: 1 juli 2025

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Voorzitter
 • Voorzitter Remuneratiecommissie
 • Portefeuille COR

Nevenfuncties

 • CCO Netpresenter
 • Lid Raad van Toezicht Deventer Marketing

 

Dhr. drs. M. Muller RE RA

Datum benoeming: 1 september 2016
Datum herbenoeming: 1 september 2020
Datum aftreden: 1 september 2024

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Vicevoorzitter 
 • Lid Auditcommissie
 • Lid Remuneratiecommissie

Nevenfuncties

 • Group CFO Credit Exchange Holding BV
 • Lid Raad van Commissarissen en voorzitter Auditcommissie Centrada
 • Lid Raad van Toezicht en lid Auditcommissie Trajectum
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Nationale Academie Verzekeringen NV
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen, voorzitter Auditcommissie en voorzitter Remuneratiecommissie Rhenam Wonen 
 • Vicevoorzitter RvC Stichting MeerWonen, voorzitter auditcommissie

   


 

Dhr. mr. R.H. van de Beeten

Datum benoeming: 1 januari 2018
Datum herbenoeming: 1 januari 2022
Datum aftreden: 1 januari 2026

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Lid, (benoemd door ForZo JJI)
 • Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid

Nevenfuncties

 • Managing partner Wiggers Faber Advocaten & Belastingkundigen
 • Lid RvC Waterstromen B.V.
 • Voorzitter St. Landschap Rijnwaarden (onbezoldigd)
 • Voorzitter St. Adrianusfonds (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht St. Kenniscentrum Europa decentraal
 • Bestuurder Stichting Woongroep ’t Hoge Veld

   


 

Mw. drs. A.A. Boekelman – Wilhelm

Datum benoeming: 1 januari 2018
Datum herbenoeming: 1 januari 2022
Datum aftreden: 1 januari 2026

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Lid
 • Voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Volckaert (tot 1 april)
 • Lid Raad van Bestuur stichting Volckaert (vanaf 1 april)
 • Lid Raad van Bestuur Stichting de Riethorst Stromenland
 • Lid Raad van Bestuur Stichting Schakelring
 • Lid Raad van Toezicht Insula Dei Huize Kohlman

   


 

Mw. ir .M.M.F. Philippens

Datum benoeming: 1 oktober 2017
Datum herbenoeming: 1 oktober 2021
Datum aftreden: 1 oktober 2025

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Lid
 • Lid Auditcommissie
 • Portefeuille Cliënten- en Pleegouderraad

Nevenfuncties

 • Associate transformatiemanager/strategisch adviseur bij BeBright
 • Lid Raad van Commissarissen Total Care BV
 • Auteur Diagnose Transformatie

   


 

Dhr. prof. dr. R.J. van der Gaag

Datum benoeming: 1 juli 2018
Mogelijke herbenoeming: 1 juli 2022
Mogelijk aftreden: 1 juli 2026

 

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Lid 
 • Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
 • Portefeuille Cliënten- en Pleegouderraad

Nevenfuncties

 • Voorzitter Nederlandse Vereniging van bestuurders in de zorg NVZD
 • Voorzitter stichting Papageno Autisme Amsterdam, New York
 • Membre du Conseil d’Administration de l’Université de Paris
 • Vennoot (Membre Etranger Associé) Academie Nationale de Medecine Paris
 • Professor of Psychosomatics and Psychotherapy Stradina University Riga Latvia
 • Bestuurslid ‘Eindspel’ Tabak
 • Voorzitter Kerngroep Surveillance Antibiotica Resistentie VWS / RIVM
 • Lid Commissie Gepast Geneesmiddelen Gebruik ZonMW
 • Lid (tijdelijk in 2020) van de ZonMW commissie GGz
 • Voorzitter werkgroep Kwaliteitsvisitatie NVvP / Federatie Medisch Specialisten
 • Visiteur Kwaliteits-Visitaties NVvP 
 • Bijzonder Ambtenaar Burgerzaken gemeente Arnhem
 • Member of the Committee of Ethics European Psychiatric Association
 • Member of the Committee on Education European Psychiatric Association
 • Member of the Stakeholders Committee European Food Safety Association EFSA Parma
 • Member of the Committee on Education of the International Association for Women’s Mental Health IAWMH
 • Secretary NL Branch International Association for Women’s Mental Health IAWMH
 • Secretaris Alliantie Gender & Gezondheid
 • Lid Raad van Advies Top GGz
 • Lid Raad van Advies Gezonde Voeding BeBright Utrecht
 • ProRector Radboud Universiteit Nijmegen
 • Voorzitter Competitie Commissie Rosendaelsche Goflclub

   

Contact opnemen met de Raad van Toezicht

Wilt u contact opnemen met de Raad van Toezicht van VIGO? Dat kan per e-mail via de secretaris van de Raad van Bestuur.