Vul een zoekwoord in

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie.

Dhr. mr. H. van Veldhuizen

Manager Marketing, Sales & E-Commerce Deventrade BV

Datum benoeming: 1 juli 2017
Datum herbenoeming: 1 juli 2021
Datum aftreden: 1 juli 2025

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Voorzitter
 • Voorzitter Remuneratiecommissie
 • Portefeuille COR

 

Dhr. drs. M. Muller RE RA

Director reporting & control Mirage Retail Group BV

Datum benoeming: 1 september 2016
Datum herbenoeming: 1 september 2020
Datum aftreden: 1 september 2024

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Vicevoorzitter 
 • Lid Auditcommissie
 • Lid Remuneratiecommissie

 

Dhr. mr. R.H. van de Beeten

Managing partner Wiggers Ross Advocaten & Belastingkundigen

Datum benoeming: 1 januari 2018
Datum herbenoeming: 1 januari 2022
Datum aftreden: 1 januari 2026

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Lid, (benoemd door ForZo JJI)
 • Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid

 

Mw. drs. A.A. Boekelman – Wilhelm

Raad van Bestuur Stichting Mijzo

Datum benoeming: 1 januari 2018
Datum herbenoeming: 1 januari 2022
Datum aftreden: 1 januari 2026

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Lid
 • Voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid

 

Mw. ir .M.M.F. Philippens

Transformatiemanager / strategisch adviseur Nuqleus

Datum benoeming: 1 oktober 2017
Datum herbenoeming: 1 oktober 2021
Datum aftreden: 1 oktober 2025

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Lid
 • Lid Auditcommissie
 • Portefeuille Cliënten- en Pleegouderraad

 

Dhr. prof. dr. R.J. van der Gaag

Voorzitter Nederlandse Vereniging van bestuurders in de zorg NVZD

Datum benoeming: 1 juli 2018
Mogelijke herbenoeming: 1 juli 2023
Mogelijk aftreden: 1 juli 2026

 

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Lid 
 • Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
 • Portefeuille Cliënten- en Pleegouderraad

Contact opnemen met de Raad van Toezicht

Wilt u contact opnemen met de Raad van Toezicht van VIGO?
Dat kan per e-mail via het secretariaat van de Raad van Bestuur.