Vul een zoekwoord in

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie.

Dhr. mr. H. van Veldhuizen

Manager Marketing, Sales & E-Commerce Deventrade BV

Datum benoeming: 1 juli 2017
Datum herbenoeming: 1 juli 2021
Datum aftreden: 1 juli 2025

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Voorzitter
 • Voorzitter Remuneratiecommissie
 • Portefeuille COR

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht Deventer Marketing
 • Lid Raad van Advies Geldersch Landschap & Kastelen

 

Dhr. drs. M. Muller RE RA

Director reporting & control Mirage Retail Group BV

Datum benoeming: 1 september 2016
Datum herbenoeming: 1 september 2020
Datum aftreden: 1 september 2024

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Vicevoorzitter 
 • Lid Auditcommissie
 • Lid Remuneratiecommissie

Nevenfuncties

 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen en voorzitter Auditcommissie Centrada
 • Vicevoorzitter Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie en lid Remuneratiecommissie Trajectum
 • Voorzitter Raad van Commissarissen National Academic Verzekeringen NV
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen, voorzitter Auditcommissie en voorzitter Remuneratiecommissie Rhenam Wonen

 

Dhr. mr. R.H. van de Beeten

Managing partner Wiggers Ross Advocaten & Belastingkundigen

Datum benoeming: 1 januari 2018
Datum herbenoeming: 1 januari 2022
Datum aftreden: 1 januari 2026

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Lid, (benoemd door ForZo JJI)
 • Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Commissarissen Waterstromen BV
 • Voorzitter Stichting Landschap Rijnwaarden (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Adrianusfonds (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kenniscentrum Europa decentraal
 • Bestuurder Stichting Woongroep ’t Hoge Veld (onbezoldigd)

 

Mw. drs. A.A. Boekelman – Wilhelm

Raad van Bestuur Stichting Mijzo

Datum benoeming: 1 januari 2018
Datum herbenoeming: 1 januari 2022
Datum aftreden: 1 januari 2026

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Lid
 • Voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid

 

Mw. ir .M.M.F. Philippens

Transformatiemanager / strategisch adviseur Nuqleus

Datum benoeming: 1 oktober 2017
Datum herbenoeming: 1 oktober 2021
Datum aftreden: 1 oktober 2025

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Lid
 • Lid Auditcommissie
 • Portefeuille Cliënten- en Pleegouderraad

Nevenfuncties

 • Associate transformatiemanager/strategisch adviseur BeBright Auteur Diagnose Transformatie
 • Lid Raad van Commissarissen Total Care BV

 

Dhr. prof. dr. R.J. van der Gaag

Voorzitter Nederlandse Vereniging van bestuurders in de zorg NVZD

Datum benoeming: 1 juli 2018
Mogelijke herbenoeming: 1 juli 2023
Mogelijk aftreden: 1 juli 2026

 

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Lid 
 • Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
 • Portefeuille Cliënten- en Pleegouderraad

Nevenfuncties

 • Voorzitter stichting Papageno Autisme Amsterdam, New York
 • Membre du Conseil d’Administration de l’Université de Paris
 • Vennoot (Membre Etranger Associé) Academie Nationale de Medecine Paris
 • Professor of Psychosomatics and Psychotherapy Stradina University Riga Latvia
 • Bestuurslid ‘Eindspel’ Tabak
 • Lid Commissie Gepast Geneesmiddelen Gebruik ZonMW
 • Lid van de ZonMW commissie GGz
 • Lid Commissie Kwaliteitsvisitatie NVvP
 • Member of the Committee of Ethics European Psychiatric Association
 • Member of the Stakeholders Committee European Food Safety Association EFSA Parma
 • Member of the Committee on Education of the International Association for Women’s Mental Health IAWMH
 • Secretary NL Branch International Association for Women’s Mental Health IAWMH
 • Secretaris Alliantie Gender & Gezondheid
 • Lid Raad van Advies Gezonde Voeding BeBright Utrecht
 • ProRector Radboud Universiteit Nijmegen
 • Member Editorial Board Journal of Autism & Developmental Disorders (Elsevier Group)
 • Voorzitter stichting Papageno Autisme Amsterdam, New YorVoorzitter Competitie Commissie Rosendaelsche Goflclub

Contact opnemen met de Raad van Toezicht

Wilt u contact opnemen met de Raad van Toezicht van VIGO? Dat kan per e-mail via de secretaris van de Raad van Bestuur.