Vul een zoekwoord in

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie.

Dhr. mr. H. van Veldhuizen

Datum benoeming: 1 juli 2017
Mogelijke herbenoeming: 1 juli 2021
Mogelijk aftreden: 1 juli 2025

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Voorzitter
 • Voorzitter Remuneratiecommissie
 • Portefeuille COR

Nevenfuncties

 • Commercieel directeur bij Telegraaf Media Group
 • Lid RvC Deventer Centrum Garage

 

Dhr. drs. M. Muller RE RA

Datum benoeming: 1 september 2016
Mogelijke herbenoeming: 1 september 2020
Mogelijk aftreden: 1 september 2024

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Vicevoorzitter – sinds 1 mei
 • Lid Auditcommissie
 • Lid Remuneratiecommissie

Nevenfuncties

 • Group CFO/Financieel directeur Credit Exchange Holding BV
 • Voorzitter RvC Nationale Academie Verzekeringen NV
 • Lid RvT Enver en lid auditcommissie
 • Vicevoorzitter RvC Rhenam Wonen, voorzitter remuneratiecommissie en auditcommissie
 • Vicevoorzitter RvC Stichting MeerWonen, voorzitter auditcommissie

 

Dhr. M. Boeser RA RV

Datum benoeming: 1 juli 2013
Herbenoeming: 1 juli 2017
Mogelijk aftreden: 1 juli 2021

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Lid
 • Voorzitter Auditcommissie

Nevenfuncties

 • Consultant strategie en bedrijfseconomische vraagstukken (Embedded Value)
 • Lid RvC Donatus Verzekeringen, Rosmalen
 • Lid RvC van Les Petits Kinderdagverblijven, Overveen
 • Penningmeester van Vereniging van Katholiek Maatschappelijke Organisaties, ‘s-Hertogenbosch
 • Lid van het bestuur van Stichting Bonifacius, Nijmegen
 • Voorzitter van het bestuur van Stichting Adm. kantoor Van der Kwaak Holding, Hillegom

 

Dhr. mr. R.H. van de Beeten

Datum benoeming: 1 september 2017
Mogelijke herbenoeming: 1 september 2021
Mogelijk aftreden: 1 september 2025

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Lid, (benoemd door ForZo JJI)
 • Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid

Nevenfuncties

 • Managing partner Wiggers Faber Advocaten & Belastingkundigen
 • Lid RvC Waterstromen B.V.
 • Voorzitter St. Landschap Rijnwaarden (onbezoldigd)
 • Voorzitter St. Adrianusfonds (onbezoldigd)
 • Voorzitter RvT St. Kenniscentrum Europa decentraal

 

Mw. drs. A.A. Boekelman – Wilhelm

Datum benoeming: 1 januari 2018
Mogelijke herbenoeming: 1 januari 2022
Mogelijk aftreden: 1 januari 2026

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Lid
 • Voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid

Nevenfuncties

 • Voorzitter RvB Stichting Volckaert
 • Voorzitter West Brabants Overleg Zorgaanbieders
 • Voorzitter hardloopvereniging De Dijkrunners
 • Lid CVA Inloophuis Poppy’s
 • Lid RvT Insula Dei Huize Kohlman (sinds 1 april)

 

Mw. ir .M.M.F. Philippens

Datum benoeming: 1 oktober 2017
Mogelijke herbenoeming: 1 oktober 2021
Mogelijk aftreden: 1 oktober 2025

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Lid, sinds 1 mei
 • Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
 • Portefeuille Cliënten- en Pleegouderraad

Nevenfuncties

 • Transformatiemanager/Strategisch adviseur Nuqleus
 • Associate transformatiemanager/strategisch adviseur bij BeBright en Stichting Ikone
 • Auteur Diagnose Transformatie

 

Dhr. prof. dr. R.J. van der Gaag

Datum benoeming: 1 juli 2018
Mogelijke herbenoeming: 1 juli 2022
Mogelijk aftreden: 1 juli 2026

 

Functie in toezichthoudend orgaan

 • Lid - sinds 1 mei
 • Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
 • Portefeuille Cliënten- en Pleegouderraad

Nevenfuncties

 • Voorzitter Nederlandse Vereniging van bestuurders in de zorg NVZD (sinds 1 september)
 • Voorzitter Stichting Papageno Autisme Amsterdam New York
 • Membre du Conseil d’Administration de l’Université de Paris
 • Vennoot (Membre Ëtranger Associé) Academie Nationale de Medecine Paris
 • Professor of Psychosomatics and Psychotherapy Stradina University Riga Latvia
 • Bestuurder “Eindspel” Tabak
 • Lid ZonMw Commissie Gepast Gebruik Geneesmiddelen & Commissie GGz
 • Voorzitter Competitie Commissie Rosendaelsche Golfclub
 • Voorzitter Werkgroep Kwaliteitsvisitatie NVvP Federatie Medisch Specialisten
 • Bijzonder Ambtenaar Burgerzaken Gemeente Arnhem
 • Member of the Committee of Ethics European Psychiatric Association
 • Member of the Committee on Education European Psychiatric Association
 • Member of the Stakholders Committee European Food Safety Association EFSA Parma
 • Secretary NL Branch International Association for Women’s Mental Health IAWMH
 • Lid Raad van Advies Top GGz
 • Voorzitter Kerngroep Surveillance Antibiotica Resistentie RIVM – VWS
 • ProRector Radboud Universiteit Nijmegen

Contact opnemen met de Raad van Toezicht

Wilt u contact opnemen met de Raad van Toezicht van VIGO? Dat kan per e-mail via de secretaris van de Raad van Bestuur.