Vul een zoekwoord in

Behandeluitval voorkomen? Werken aan een goede alliantie doet wonderen.

Hoe voorkom je behandeluitval? Een belangrijke uitdaging in de zorg aan gezinnen met ernstige en meervoudige problemen. Het aantal trajecten dat te vroeg eindigt is heel groot. VIGO bundelt kennis om kwetsbare gezinnen aan boord te houden voor zolang ze hulp nodig hebben en brengt de publicatie “In verbinding: behandeluitval voorkomen door een sterke alliantie met jeugdigen, ouders en gezinnen” uit, met hierin handvatten, tips en instrumenten.

Behandeluitval
Behandeluitval is aan de orde zowel als het gaat om kwetsbare gezinnen met intensieve ambulante ondersteuning. Maar ook als het gaat om gezinnen waarvan kinderen (tijdelijk) uit huis zijn geplaatst en residentiële zorg of pleegzorg krijgen. Het aantal trajecten dat te vroeg eindigt is groot. Behandeluitval belemmert efficiënte en effectieve hulp en kan negatieve gevolgen hebben voor betrokken jeugdigen, ouders, gezinnen en professionals.

Grip op behandeluitval: een goede alliantie

In de publicatie van VIGO, gebaseerd op wetenschappelijke en praktijkkennis, wordt een aanzet gegeven om behandeluitval te voorkomen. Factoren van invloed op behandeluitval zijn in beeld gebracht. Uit de literatuurstudie die hiervoor is gedaan, blijkt dat de meeste factoren (in)direct te maken hebben met de samenwerkingsrelatie tussen gezinsleden en professionals, oftewel ‘de alliantie’. Daarom is het waardevol te weten wat een goede alliantie is en hoe die in de praktijk kan worden bereikt.

Tips vanuit de praktijk
Professionals van VIGO, van gedragswetenschapper tot pedagogisch medewerker in jeugdzorg ambulant, pleegzorg, residentieel, GGZ en CCE, hebben hier hun bijdrage aan geleverd. Zij geven handvatten voor het realiseren van een goede alliantie. In de publicatie staan ook tips en instrumenten om de alliantie tijdens het jeugdhulptraject te evalueren.

Download de publicatie In Verbinding: Behandeluitval voorkomen door een sterke alliantie met jeugdigen, ouders en gezinnen.

hoofdauteur Dr. Harm Damen (links) en André van Oene, voorzitter cliëntenraad Pactum Oost (rechts) tijdens de uitreiking van de publicatie. ​

 

Op de foto: hoofdauteur Dr. Harm Damen (links) en André van Oene, voorzitter cliëntenraad Pactum Oost (rechts) tijdens de uitreiking van de publicatie.