Vul een zoekwoord in

Ontwikkeld vanuit de praktijk: het nieuw triage-instrument ZieMe

Met trots presenteren de Academische Werkplaats ‘Inside-Out’ en VIGO een nieuw triage-instrument: de ZieMe (Zorg Indicatie En oMstandigheden Evaluatie). Ontwikkeld met en voor de praktijk, is de ZieMe een vragenlijst bedoeld om een uitgebreide en overzichtelijke verklarende analyse te maken, die niet alleen de kenmerken van de jongere in acht neemt, maar ook de kenmerken van het gezin en de omgeving. Het geeft een beeld van zowel de risico’s als de mogelijke beschermende factoren in de situatie. Zo wordt er een compleet beeld gevormd van zowel sterktes als zwaktes, die sturend kunnen zijn in het zorgproces.

Met dit instrument kan de zwaarte van een situatie beter worden ingeschat, waardoor de passende hulp kan worden ingezet onder het idee van matched care. Het instrument is beschikbaar als standaard papieren versie en als online versie in Qualtrics, maar is ook ingebouwd in BergOp, waarbij een automatisch rapport gegenereerd wordt.

Met steun van een kennisvoucher van ZonMw is nu een complete handleiding ontwikkeld. Deze is bedoeld om praktijkbeoefenaars te ondersteunen en helpen bij het werken met het instrument. Een bijbehorende (SKJ-geaccrediteerde) training gebaseerd op de handleiding is ook ontwikkeld.


Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Maaike Oosterling, moosterling@vigogroep.nl